W połowie czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 w Czerwionce-Leszczynach z inicjatywy opiekunów koła plastycznego i fotograficznego Beaty Pietrek i Jerzego Kielecha, zorganizowano wernisaż wystawy prezentującej osiągnięcia wychowanków POPP. Wystawa będąca podsumowaniem artystycznych osiągnięć wychowanków prezentowała prace, które powstały podczas licznych plenerów. Wernisaż, wpisał się w obchody 60-lecia SP 3, co mogli docenić rodzice i opiekunowie. Goście z zainteresowaniem podziwiali obrazy i fotografie wykonane przez artystycznie uzdolnioną młodzież. Oprócz wystawy głównej wspomniano o towarzyszących wystawach obrazów i fotografii uczniów zorganizowanych w budynku A, na I holu budynku B oraz w sali 13. Można było również podziwiać wyróżnioną – indywidualną wystawę prac malarskich Natalii Kowolik. Przy okazji warto nadmienić, iż Bartek Czajewski  widoczny na pierwszym planie, został laureatem w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Powiat Rybnicki – to trzeba zobaczyć”.  Na zakończenie złożono gratulacje wszystkim młodym artystom, podkreślając ich dużą kreatywność oraz oryginalne podejście do otaczającej nas rzeczywistości
Fotorelacja – Milena Wójcik i Maria Rotkegel.
Przygotowanie – Jerzy Kielech.

Wernisaż poplenerowy