Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2022/2023

 

 Wrzesień

Sprzątanie świata

 Koło ekologiczne POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

Rozpoczęcie roku szkolnego   – oprawa muzyczna

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Patrycja Czeszyk

Koło instrumentalne POPP przy SP w Czernicy, op. Agnieszka Szweda

Koło muzyczne POPP przy ZS w Czerwionce-Leszczynach, op. Joanna Rzymanek

Koło muzyczne POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Katarzyna Brachaczek

Akademia z okazji Dnia Nauczycielaoprawa artystyczna

Koło muzyczne POPP przy SP nr 4  w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejczak

Koło muzyczne POPP przy SP nr 8  w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejczak

Koło muzyczne POPP przy SP nr 5  w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejczak

Koło taneczne POPP przy SP w Czernicy, op. Martyna Skorupa

Koło muzyczne POPP przy ZSP w Jejkowicach op. Zbigniew Dobrzyński

Koło instrumentalne POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Zbigniew Dobrzyński

Koło muzyczne POPP przy SP w Piecach, op. Karina Marcol

Koło muzyczne POPP przy SP w Gaszowicach, op. Karina Marcol

Koło taneczne POPP przy SP w Czernicy, op. Beata Wawoczny-Kloc

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Patrycja Czeszyk

Koło plastyczne POPP przy ZSP w Jejkowicach, op. Barbara Araszkiewicz

Koło teatralne „Świetlik” POPP przy ZSP w Lyskach, op. Renata Markiewicz

Koło muzyczne POPP przy SP w Przegędzy, op. Katarzyna Mańka-Wałek

Koło muzyczne POPP przy SP nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jolanta Sprus

Koło muzyczne POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Katarzyna Brachaczek

Koło muzyczne POPP przy SP nr 1 i 2 w Świerklanach, Chór Gaudeo i Chór Gaudeo MINI, op. Maria Skrobol

Koło muzyczne POPP przy ZS w Czerwionce-Leszczynach, op. Joanna Rzymanek

Koło muzyczne POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Katarzyna Brachaczek

Koło teatralne „Trema” POPP przy SP w Czernicy, op. Martyna Skorupa

Dzień seniora             

Koło muzyczne POPP przy SP w Gaszowicach, op. Karina Marcol

Rowerowy Rajd Gwieździsty

Koło sportowo-turystyczne POPP przy SP w Lyskach, op. Bogdan Perenc

Szkoła do hymnu       

Koło muzyczne POPP przy SP w Przegędzy, op. Katarzyna Mańka-Wałek

Rajd „Górska Jesień 2022” z metą w Schronisku PTTK na Przegibku     

Koło sportowo-turystyczne POPP przy SP w Lyskach, op. Bogdan Perenc

     Październik           

Gminna Impreza Jubileuszowa        

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Patrycja Czeszyk

Plener fotograficzno-plastyczny w Cieszynie            

Koło plastyczne POPP przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Beata Pietrek

Koło fotograficzne POPP przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

Rajd rowerowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”     

Koło sportowo-turystyczne POPP przy SP w Lyskach, op. Bogdan Perenc

I Powiatowy Szkolno-Przedszkolny Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych     

Koło muzyczne POPP przy SP nr 4  w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejczak

Koło muzyczne POPP przy SP nr 8  w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejczak

Koło muzyczne POPP przy SP nr 5  w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejczak

Koło muzyczne POPP przy SP nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jolanta Sprus

Koło muzyczne POPP przy SP w Przegędzy, op. Katarzyna Mańka-Wałek

      Listopad   

Obchody Święta Niepodległości        

Koło muzyczne POPP przy SP w Przegędzy, op. Katarzyna Mańka-Wałek

Koło muzyczne POPP przy SP nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jolanta Sprus

Koło muzyczne POPP przy SP nr 4  w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejczak

Koło muzyczne POPP przy SP nr 8  w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejczak

Koło muzyczne POPP przy SP nr 5  w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejczak

Koło instrumentalne POPP przy SP w Czernicy, op. Agnieszka Szweda

Koło muzyczne POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Katarzyna Brachaczek

Koło fotograficzne POPP przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Patrycja Czeszyk

Koło plastyczne POPP przy ZSP w Jejkowicach, op. Barbara Araszkiewicz

Koło muzyczne POPP przy ZS w Czerwionce-Leszczynach, op. Joanna Rzymanek

Koło muzyczne POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Katarzyna Brachaczek

Wycieczka do Chaty Chlebowej        

Koło plastyczne POPP przy SP w Szczejkowicach, op. Izabela Nowakowska

Wyjazd na wystawę -Van Gogh Multi-Sensory Exhibition  

Koło plastyczne POPP przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Beata Pietrek

Organizacja Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Pory Roku” 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej  

Koncert Pieśni Maryjnych w Gaszowicach 

Zespół Singers  op. Katarzyna Brachaczek

     Grudzień   

Oprawa artystyczna Jarmarku Bożonarodzeniowego         

Koło taneczne POPP przy SP w Czernicy, op. Beata Wawoczny-Kloc

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Patrycja Czeszyk

Koło instrumentalne POPP przy SP w Czernicy, op. Agnieszka Szweda

Koncerty Kolędowe i Świąteczne      

Koło muzyczne POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Katarzyna Brachaczek

Zespół Singers POPP, op. Katarzyna Brachaczek

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Patrycja Czeszyk

Koło teatralne POPP przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Bogumiła Szmidt-Kruk

Koło muzyczne POPP przy SP nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jolanta Sprus

Koło muzyczne POPP przy SP w Przegędzy, op. Katarzyna Mańka-Wałek

Koło muzyczne POPP przy SP w Przegędzy, op. Katarzyna Mańka-Wałek

Koło muzyczne POPP przy ZS w Czerwionce-Leszczynach, op. Joanna Rzymanek

Koło muzyczne POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Katarzyna Brachaczek

Kiermasz świąteczny

Koło plastyczne i ceramiczne POPP przy SP nr 6 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Występ na świątecznej sesji Rady Powiatu w Łukowie Śląskim      

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Patrycja Czeszyk

Występ na spotkaniu opłatkowym RP SP w Czernicy          

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Patrycja Czeszyk

Wyjazd na lodowisko 

Koło sportowo-turystyczne POPP przy SP w Lyskach, op. Bogdan Perenc

Dzień Górnika           

Koło muzyczne POPP przy ZSP w Jejkowicach op. Zbigniew Dobrzyński

Koło instrumentalne POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Zbigniew Dobrzyński

Koło muzyczne POPP przy SP nr 1 i 2 w Świerklanach, Chór Gaudeo i Chór Gaudeo MINI, op. Maria Skrobol

 Ozdoby świąteczne – warsztaty         

Koło plastyczne POPP przy SP w Gaszowicach, op. Sylwia Mazurek

Jasełka           

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Patrycja Czeszyk

Koło muzyczne POPP przy SP nr 4  w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejczak

Koło muzyczne POPP przy SP nr 8  w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejczak

Koło muzyczne POPP przy SP nr 5  w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejczak

Koło muzyczne POPP przy SP nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jolanta Sprus

Koło instrumentalne POPP przy SP w Czernicy, op. Agnieszka Szweda

Koło muzyczne POPP przy SP w Przegędzy, op. Katarzyna Mańka-Wałek

Koło teatralne „Świetlik” POPP przy ZSP w Lyskach, op. Renata Markiewicz

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Beata Wawoczny-Kloc

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Patrycja Czeszyk

Koło muzyczne POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Katarzyna Brachaczek

Organizacja szkolnego konkursu plastycznego „Na najlepszą ozdobę bożonarodzeniową”          

Koło plastyczne POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

     styczeń       

Wycieczka do Funzeum w Gliwicach           

Koło taneczne „Realise” POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Marzena Butyłkin

Wyjazd na lodowisko w Pszowie       

Koło sportowo-turystyczne POPP przy SP w Lyskach, op. Bogdan Perenc

Koncert kolęd i piosenek świątecznych w kościele Św. Anny w Świerklanach       

Koło muzyczne POPP przy SP nr 1 i 2 w Świerklanach, Chór Gaudeo i Chór Gaudeo MINI, op. Maria Skrobol

Dzień Babci i Dziadka           

Koło taneczne POPP przy SP w Czernicy, op. Beata Wawoczny-Kloc

      Inne         

Wykonanie upominków świątecznych          

Koło ceramiczne POPP przy SP nr 6 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

 Udział w warsztatach teatralnych

Koło teatralne POPP przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Bogumiła Szmidt-Kruk

Wycieczka do Goczałkowic   

Koło ekologiczne POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

Akcja charytatywna – zbieranie nakrętek oraz baterii         

Koło ekologiczne POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

Spektakle teatralne dla społeczności lokalnej

Koło teatralne POPP przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Bogumiła Szmidt-Kruk

Teatralny Bal Karnawałowy

Koło teatralne „Świetlik” POPP przy ZSP w Lyskach, op. Renata Markiewicz

Udział w Projekcie Akademia Chóralna Śpiewająca Polska           

Koło muzyczne POPP przy SP nr 1 i 2 w Świerklanach, Chór Gaudeo, op. Maria Skrobol

Wyjazdy na turnieje piłkarskie          

Koło sportowe POPP przy SP nr 2 w Świerklanach, op. Sławomir Sobik

Organizacja wewnętrznych turniejów piłkarskich   

Koło sportowe POPP przy SP nr 2 w Świerklanach, op. Sławomir Sobik

     Marzec

Organizacja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR”

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Kiermasz wielkanocny          

Koło plastyczne POPP przy SP w Szczejkowicach, op. Izabela Nowakowska

Koło plastyczne POPP przy SP nr 8 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Oprawa muzyczna rekolekcji szkolnych       

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Agnieszka Szweda

     Kwiecień   

Pożegnanie Maturzystów – oprawa muzyczna

Koło muzyczne przy ZS w Czerwionce – Leszczynach, op. Joanna Rzymanek

Występ na Gali z okazji 50-lecia gminy Świerklany oraz 800-lecia Jankowic         

Chór GAUDEO koło muzyczne POPP przy SP nr 1 i 2 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

Wycieczka do schroniska zwierząt    

Koło ekologiczne POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

Udział w Koncercie Jubileuszowym Chóru Bel Canto w Gaszowicach

Warsztaty wokalne dla dzieci

 Zespół Singers, koło muzyczne przy ZSP w Gaszowicach op. Katarzyna Brachaczek

       Maj

Organizacja Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej       

Przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Matki oraz Dnia Ojca        

Koło muzyczne POPP przy SP w Przegędzy, op. Katarzyna Mańka-Wałek

Koło taneczne POPP przy SP w Czernicy, op. Beata Wawoczny-Kloc

Występ na uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja 

Koło muzyczne POPP przy SP w Piecach, op. Karina Marcol

Koło muzyczne POPP przy SP w Gaszowicach, op. Karina Marcol

Koło muzyczne POPP przy SP nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejak

Koło muzyczne POPP przy SP nr 5 w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejak

Koło muzyczne POPP przy SP nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jolanta Sprus

Koncert Jubileuszowy  z okazji 25-lecia działalności chóru Gaudeo           

Koło muzyczne POPP przy SP nr 1 i 2 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

Rajd „Górska Wiosna 2023”

Koło sportowo-turystyczne POPP przy SP w Lyskach, op. Bogdan Perenc

Otwarcie galerii z pracami fotograficznymi

 Koło fotograficzne POPP przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

Święto patrona szkoły            

Koło muzyczne POPP przy SP nr 5 w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejak

      Czerwiec  

Zakończenie roku szkolnego

Koło taneczne POPP przy SP w Czernicy, op. Beata Wawoczny-Kloc

Koło muzyczne POPP przy ZSP w Jejkowicach op. Zbigniew Dobrzyński

Koło muzyczne POPP przy SP nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejak

Koło muzyczne POPP przy SP w Piecach, op. Karina Marcol

Koło muzyczne POPP przy SP w Gaszowicach, op. Karina Marcol

Koło muzyczne POPP przy SP nr 5 w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejak

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Patrycja Czeszyk

Koło plastyczne POPP przy ZSP w Jejkowicach, op. Barbara Araszkiewicz

Koło muzyczne POPP przy SP nr 1 i 2 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

Koło muzyczne POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Katarzyna Brachaczek

Koło muzyczne POPP przy SP nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jolanta Sprus

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Agnieszka Szweda

Koło teatralne „Trema” POPP przy SP w Czernicy, op. Martyna Skorupa

Koło muzyczne przy ZS w Czerwionce – Leszczynach, op. Joanna Rzymanek

Wycieczka do ZOO w Chorzowie     

Koło teatralne „Świetlik” POPP przy ZSP w Lyskach, op. Renata Markiewicz

Spływ kajakowy do Rud Raciborskich         

Koło sportowo-turystyczne POPP przy SP w Lyskach, op. Bogdan Perenc

Wycieczka do Gminnej Biblioteki Publicznej – zwiedzanie wystawy zdjęć archiwalnych    

Koło regionalne POPP przy ZSP w Lyskach, op. Gabriela Frątczak

Plener plastyczno – fotograficzny w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej     

Koło fotograficzne POPP przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

Koło plastyczne POPP przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Beata Pietrek

Koncert z cyklu „Śpiewające Ogrody”Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek  Katowice Miasto Ogrodów            

Chór GAUDEO – koło muzyczne POPP przy SP nr 1 i 2 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

Oprawa artystyczna pożegnania klas ósmych          

Koło muzyczne POPP przy SP nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejak

Koło muzyczne POPP przy SP nr 5 w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejak

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Patrycja Czeszyk

Koło plastyczne POPP przy ZSP w Jejkowicach, op. Barbara Araszkiewicz

Koło muzyczne POPP przy SP nr 1 i 2 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

Koło teatralne „Świetlik” POPP przy ZSP w Lyskach, op. Renata Markiewicz

Koło teatralne „Trema” POPP przy SP w Czernicy, op. Martyna Skorupa

Prezentacja spektakli teatralnych dla rodziców na zakończenie roku szkolnego    

Koło teatralne „Świetlik” POPP przy ZSP w Lyskach, op. Renata Markiewicz

 Występ dla rodziców i społeczności szkolnej – Przedstawienie „High School Musical 3”  

Koło teatralne „Trema” POPP przy SP w Czernicy, op. Martyna Skorupa

       Inne

Prowadzenie akcji charytatywnych w szkole ( zbieranie nakrętek)  

Koło ekologiczne POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

Występy podczas imprez szkolnych   

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Agnieszka Szweda

Wystrój gazetek szkolnych     

Koło plastyczne POPP przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Ewa Rachubka-Szymura

Koło plastyczne POPP przy SP nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Koło plastyczne POPP przy SP w Gaszowicach, op. Sylwia Mazurek

Dzień Patrona Szkoły – oprawa muzyczna  

Koło muzyczne POPP przy SP nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jolanta Sprus

Występy na piknikach środowiskowych        

Koło muzyczne POPP przy SP w Czernicy, op. Patrycja Czeszyk

Oprawa muzyczna mszy i rekolekcji szkolnych        

Chór GAUDEO – koło muzyczne POPP przy SP nr 1 i 2 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

Wycieczka do Wisły – warsztaty na temat kultury beskidzkiej           

Koło muzyczne POPP przy SP w Przegędzy, op. Katarzyna Mańka-Wałek

Warsztaty z biżuterii ekologicznej i makramy           

Koło plastyczne POPP przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Ewa Rachubka-Szymura

Dzień czytania Tolkiena        

Koło animacji sportowych  POPP przy SP w Gaszowicach, op. Dorota Bienek

Warsztaty wokalne – Wisła    

Zespół Singers op. Katarzyna Brachaczek

Święto Patrona Szkoły (oprawa plastyczna) 

Koło plastyczne POPP przy ZSP w Jejkowicach, op. Barbara Araszkiewicz

Występy podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych             

Koło muzyczne przy SP nr 8, SP 5 i SP 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Anna Jędrzejak

Wykonanie okolicznościowych gazetek  ściennych

Koło regionalne POPP przy ZSP w Lyskach, op. Gabriela Frątczak

Warsztaty ceramiczne – MOK w Żorach

Kolorowy Świat Bajki Pana Kleksa – wycieczka do Katowic           

Koło plastyczne POPP przy SP w Szczejkowicach, op. Izabela Nowakowska

Udział w warsztatach regionalnych „Na szkle malowane” – Zameczek w Czernicy          

Koło regionalne POPP przy ZSP w Jejkowicach, op. Aleksandra Kuśka

Koło plastyczne POPP przy ZSP w Jejkowicach, op. Barbara Araszkiewicz