Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach jest placówką oświatową działającą od 2000 roku na terenie powiatu rybnickiego we wszystkich jego gminach. POPP prowadzi zajęcia ukierunkowane na rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży. Oferta placówki obejmuje koła: muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne, sportowe, regionalne, fotograficzne, ekologiczne, komputerowe. Nasi wychowankowie zdobywają liczne nagrody
i wyróżnienia na konkursach, festiwalach i przeglądach, zarówno o zasięgu międzynarodowym, jak i ogólnopolskim, wojewódzkim czy powiatowym. Placówka dysponuje wysoko wykwalifikowana kadrą nauczycielską oraz zapleczem, które pozawala realizować zadania statutowe oraz koncepcje pracy placówki.