Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej: Biuletyn Informacji Publicznej

Pracownicy:
Dyrektor Placówki: Joanna Rzymanek
Referent: Michalina Profaska
Główna Księgowa: Maria Szołtysek – Rumińska
Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek w godz. 11.00 – 15.00
Od 12.08 do 22.08 sekretariat będzie nieczynny

Skrytka ePUAP :   /POPP_Czerwionka/SkrytkaESP

Koordynator do spraw dostępności:  Ewa Skiba (zarządzenie Starosty Rybnickiego)
Plan działania koordynatora do spraw dostępności
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023
Deklaracja dostępności cyfrowej
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Statut Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej

Adres: 44-230 Czerwionka Leszczyny ul. 3 Maja 42

Redaktor: Artur Zawiasa

Adres e-mail popp@powiatrybnicki.pl

Numer telefonu: +48504820447

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instrukcja obsługi stron BIP

 

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: