Powiatowy Konkurs Recytatorski Mały OKR 2024

Czwartek 21.03.2024 Uczestnicy z Czerwionki-Leszczyn

Wszyscy przyjeżdżają na godz. 9.30.

miejsce przesłuchań Dom Kultury w Czerwionce ul.Wolności 2

 

Szkoły podstawowe kl. IV-VI Turniej Recytatorski

L.p. Imię i nazwisko Nazwa Szkoły
1. Olga Szulc SP nr 5 w Czerwionce-Leszczynach
2. Milena Rekuć SP w Palowicach
3. Wiktoria Kruczek SP w Palowicach
4. Łukasz Giebel SP w Palowicach
5. Michalina Widuch SP nr 7 w Czerwionce-Leszczynach
6. Marta Motyka SP w Przegędzy
7. Judyta Orlik SP w Przegędzy
8. Filip Janik SP w Przegędzy
9. Maja Maleszewska SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
10. Amanda Buchcik SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
11. Bartosz Garbacz SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach
12. Izabela Hajduczek SP w Stanowicach
13. Julia Laska SP w Stanowicach
14. Maria Berger SP nr 1 w Czerwionce-Leszczynach
15. Marlena Ciołek SP nr 1 w Czerwionce-Leszczynach
16. Jakub Markiewka SP nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

Szkoły Podstawowe kl. IV-VI  Wywiedzione ze słowa

L.p. Imię i nazwisko Nazwa Szkoły
1. Emilia Krawczyk SP w Przegędzy

Szkoły Podstawowe kl. VII-VIII Turniej Recytatorski

L.p. Imię i nazwisko Nazwa Szkoły
1. Angelika Gołębiowska SP nr 5 w Czerwionce-Leszczynach
2. Paulina Ostrowska SP nr 5 w Czerwionce-Leszczynach
3. Paweł Kania SP nr 4 w Czerwionce-Leszczynach

Szkoły Podstawowe kl. VII-VIII Poezja śpiewana

L.p. Imię i nazwisko Nazwa Szkoły
1. Nina Hajduk SP w Stanowicach