POWIATOWY KONKURS  RECYTATORSKI „MAŁY OKR 2024”

REGULAMIN

ORGANIZATOR:

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach

<< KARTA ZGŁOSZENIA i ZGODA UCZESTNIKA >> POBIERZ

CELE KONKURSU:

Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
Poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku.
Przygotowanie do późniejszego uczestnictwa w OKR.

ZASADY ORGANIZACYJNE:

Powiatowy Konkurs Recytatorski „MAŁY OKR 2024” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI, oraz z klas VII i VIII,
a także wychowanków placówek oświatowych i ośrodków kultury powiatu rybnickiego.

Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy IV – VI szkoły podstawowej,

klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom wybranej kategorii konkursowej.

Każdą placówkę może reprezentować maks. 3 uczestników w każdej kategorii. Organizator eliminacji powiatowych może podjąć decyzję o zmianie wysokości limitów kwalifikacyjnych.

Karty zgłoszeń oraz skan wypełnionej i podpisanej zgody  należy przesyłać drogą elektroniczną na adres popp@powiatrybnicki.pl

Wszelkie informacje pod numerem tel. 504820447

Termin zgłoszeń upływa 8 marca 2024r.

 Szczegółowe informacje na temat Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2024” będą na bieżąco umieszczane na stronie http://www.popp-powiatrybnicki.pl/

Przesłuchania etapu powiatowego odbędą się

19 marca 2024 r. (wtorek) godz. 930  (dla gmin GASZOWICE, JEJKOWICE, LYSKI i ŚWIERKLANY) Miejsce przesłuchań: Dwór w Łukowie Śląskim ul. Dworska 20

 21 marca 2024 r. (czwartek)  godz. 930(dla gminy i miasta CZERWIONKA-LESZCZYNY)

Miejsce przesłuchań: Dom Kultury w Czerwionce, ul. Wolności 2.

współorganizator: Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce – Leszczynach

 

  III. ZASADY PROGRAMOWE

 

W ramach Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2024” odbędzie się:

Turniej RECYTATORSKI – uczestnicy prezentują utwory o dowolnej tematyce:

 1. a) klasy IV – VI – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 5 minut łącznie,
 2. b) klasy VII, VIII, – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 7 minut łącznie.

 

Turniej WYWIEDZIONE ZE SŁOWA – repertuar dowolny (wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), dowolna forma prezentacji (teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – całkowity czas prezentacji do 7 minut.

Turniej POEZJA ŚPIEWANAklasy VII, VIII,

 1. Wykonawca jest solistą.
 2. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
 3. W ramach repertuaru śpiewanego wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej.
 4. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

Wszyscy uczestnicy mają obowiązek wzajemnego oglądania prezentacji.

 1. OCENA PREZENTACJI:
 2. Oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatora.
 3. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów:
 4. a) dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku,),
 5. b) interpretacja utworu (kultura słowa – m.in. dykcja, emisja, ekspresja),
 6. c) ogólny wyraz artystyczny.
 7. W turnieju „Wywiedzione ze słowa” jury uwzględnia ponadto:
 8. a) celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii, rekwizytu) wspomagających interpretację,
 9. b) kompozycję sceniczną prezentacji.
 10. W turnieju poezji śpiewanej jury uwzględnia ponadto:
 11. a) zgodność muzyki z charakterem wiersza
 12. b) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy
 13. Decyzja jury jest ostateczna.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują w  dniu przesłuchań pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody ufundowane przez organizatora.

Najwyżej ocenionych wykonawców jury zakwalifikuje do Regionalnego Konkursu Recytatorskiego MAŁY OKR 2024 organizowanego przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach ( przesłuchania 10-12.04.2024)

 

Wszelkie informacje pod numerem telefonu 504820447 oraz na stronie internetowej

www.popp-powiatrybnicki.pl