Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2023”

pod honorowym patronatem
Starosty Powiatu Rybnickiego
Damiana Mrowca

Organizator:
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Współorganizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

regulamin MFM 2023

karta zgłoszenia MFM 2023 i zgoda

R e g u l a m i n

Cele festiwalu:

Młodzieżowy Festiwal Muzyczny jest imprezą pozwalającą przedstawić dorobek szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie edukacji muzycznej. Stwarza okazję do wymiany doświadczeń, konsultacji oraz wyznaczenia perspektyw dla rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego w środowisku szkolnym.
Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się.

Kategorie wykonawcze:
• zespoły wokalne,
• zespoły wokalno-instrumentalne,
• soliści, duety
• zespoły instrumentalne
• zespoły wokalno-ruchowe

Uczestnicy przedstawiają 1 utwór (dopuszcza się wiązankę utworów). Preferowany jest repertuar w języku polskim. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
W kategorii soliści i duety placówka może przysłać max. 2 zgłoszenia.

Warunki uczestnictwa:

– uczestnicy zgłaszają się do organizatora na 30 min. przed planowanym występem,
– uczestnicy przygotowują nagrania akompaniamentu w formacie mp3 wraz z opisem (wykonawca i numer utworu).
– uczestnicy zaplanowani na dany blok godzinowy wzajemnie oglądają swoje występy.

Sprawy organizacyjne

Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
Kryteria oceny: dobór repertuaru (dostosowanie repertuaru do wieku i umiejętności uczestników), intonacja, interpretacja, technika wykonania, ogólny wyraz artystyczny.
Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznego zakwalifikowania zespołu do danej kategorii. Jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
Festiwal ma charakter otwarty z udziałem publiczności,
Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie pod warunkiem prawidłowego zgłoszenia zapotrzebowania. Dostępny będzie również fortepian elektroniczny.

Terminarz festiwalu

Przesłuchania odbędą się 23,24 maja 2023r. od godz. 900 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36A.

Koncert Laureatów: 7 czerwiec 2023r. – ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród. Koncert odbędzie się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, ul.3 Maja 36A. Godzinę koncertu podamy razem z listą laureatów.

Laureaci zobowiązani są do uczestnictwa w Koncercie Finałowym.

Zgłoszenia prosimy przesłać do 8 maja 2023r. na adres e-mail: popp@powiatrybnicki.pl

Termin i kolejność przesłuchań oraz lista laureatów zamieszczone będą na stronie internetowej http://www.popp-powiatrybnicki.pl

Szczegółowe informacje na temat festiwalu na stronie internetowej oraz pod numerem telefonu 504 820 447.

Informacje dodatkowe
Uczestnicy dostarczają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych najpóźniej podczas rejestracji przyjazdu na przesłuchania.
Zgłoszenie do konkursu traktowane jest równoznacznie z akceptacją regulaminu.