Rozpoczęły działalność koła zainteresowań Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w szkołach Powiatu Rybnickiego.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, informacje w zakładce koła oraz na terenie szkół.