Zachęcamy serdecznie do udziału w III Konfrontacjach Teatrów Szkolnych „Kurtynka 2022 online”, które będą odbywać się w partnerstwie z POWIATOWYM OGNISKIEM PRACY POZASZKOLNEJ z siedzibą w Czerwionce -Leszczynach.
Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą formularza zgłoszenia (załącznik) Do konkursu może przystąpić każdy teatr, który działa w szkole podstawowej ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – ORGANIZACYJNE 1. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w formule online.
2. Repertuar teatralny dowolny, oparty na słowie, ruchu, dźwięku, świetle itp.
3. W Festiwalu mogą uczestniczyć dzieci i młodzież od 7 do 15 roku życia. Zespoły działające w szkołach podstawowych z całego województwa śląskiego.
4. Czas prezentacji zespołu nie może przekraczać 25 minut.

 

III. KONWENCJA PRZEGLĄDU

1. Impreza odbywa się w formule przeglądu, a główną ideą udziału w nim jest chęć prezentacji własnej aktywności artystycznej.
2. Materiał wideo ukaże się na profilu Facebookowym stowarzyszenia. Głosy będzie można oddać pomiędzy 2 a 7 czerwca 2022 r. w specjalnie utworzonym do tego celu wydarzeniu na naszym profilu Facebookowym. Rodzaj użytego w głosowaniu emotikona będzie bez znaczenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji nadesłanego materiału wideo.
4. Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku plebiscytu publiczności – zwycięzcą zostanie autor materiału
z największą ilością polubień.

5. Organizator może przyznać nagrodę specjalną.
6. Uczestnicy imprezy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci dyplomy oraz niespodzianki rzeczowe.

Dla zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Pobierz >> regulamin

Pobierz >> zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz >> zgłoszenie

 

Regulamin >>