„Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2022”

pod honorowym patronatem
Starosty Powiatu Rybnickiego
Damiana Mrowca

Organizatorzy:

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach
Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

R e g u l a m i n
POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA i ZGODĘ UCZESTNIKA

Cele festiwalu

Młodzieżowy Festiwal Muzyczny jest imprezą pozwalającą przedstawić dorobek artystyczny szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie edukacji muzycznej. Stwarza okazję do wymiany doświadczeń, konsultacji oraz wytyczenia perspektyw dla rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego w środowisku szkolnym. Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek oświatowych i kulturalnych

Kategorie wykonawcze:

• zespoły wokalne,
• zespoły wokalno-instrumentalne,
• soliści, duety
• zespoły instrumentalne
• zespoły wokalno-ruchowe

Uczestnicy przedstawiają 1 utwór (dopuszcza się wiązankę utworów). Preferowany jest repertuar w języku polskim. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
W kategorii soliści i duety placówka może przysłać max. 3 zgłoszenia.

Warunki uczestnictwa:

– uczestnicy zgłaszają się do organizatora na 30 min. przed planowanym występem,
– uczestnicy przygotowują nagrania akompaniamentu w formacie mp3 wraz z opisem (wykonawca i numer utworu).
– uczestnicy zaplanowani na dany blok godzinowy wzajemnie oglądają swoje występy

Sprawy organizacyjne

Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
Kryteria oceny: dobór repertuaru (dostosowanie repertuaru do wieku i umiejętności uczestników), intonacja, interpretacja, technika wykonania, ogólny wyraz artystyczny.
Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznego zakwalifikowania zespołu do danej kategorii. Jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne.
Festiwal ma charakter otwarty z udziałem publiczności,
Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie pod warunkiem prawidłowego zgłoszenia zapotrzebowania. Dostępny będzie również fortepian elektroniczny.

Terminarz festiwalu

Przesłuchania odbędą się 10,11 maja 2022r. od godz. 9.00 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36A.

Koncert Laureatów: 24 maja 2022r. o godz.13.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród. Koncert odbędzie się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, ul.3 Maja 36A.

Laureaci zobowiązani są do uczestnictwa w Koncercie Finałowym.

Zgłoszenia prosimy przesłać do 23 kwietnia 2022r. na adres e-mail: popp@powiatrybnicki.pl

Termin i kolejność przesłuchań oraz lista laureatów zamieszczone będą na stronie internetowej http://www.popp-powiatrybnicki.pl

Szczegółowe informacje na temat festiwalu na stronie internetowej oraz pod numerem telefonu 504 820 447.

Informacje dodatkowe

Uczestnicy dostarczają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych najpóźniej podczas rejestracji przyjazdu na przesłuchania.