OSIĄGNIĘCIA KÓŁ ZAINTERESOWAŃ POPP

II SEMESTR 2016/2017KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

 

Konkurs Plastyczny „Przyroda w kolorach” – Świat wielkich i małych kotów

Kwalifikacja do wystawy

Dominik Kondzielnik – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

 

Konkurs Plastyczny „Ludzie, Ludziom Zgotowali Ten Los”

Wyróżnienie

Alicja Skowrońska – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Kwalifikacja do wystawy

Roksana Słupik – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

 

I Międzynarodowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Wyróżnienie

Chór Gaudeo – POPP przy Gimazjum i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

 

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dom”

III miejsce

Natalia Kania - POPP przy ZS nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Kwalifikacje do wystawy

Wiktoria Gajda – POPP przy ZSS w Czerwionce-Leszczynach, op. Agnieszka Snopek

Dominik Kobiałka - POPP przy ZSS w Czerwionce-Leszczynach, op. Agnieszka Snopek

Paweł Pełka - POPP przy ZSS w Czerwionce-Leszczynach, op. Agnieszka Snopek

Wyróżnienie

Mateusz Konsek – POPP przy SP w Jejkowicach, op. Sylwia Hyla

X Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik

Wyróżnienie

Krzysztof Kaczmarek – POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Straszki Śląskie – Bohaterowie legend, bajek i przywiarek”

Wyróżnienie

Alicja Skowrońska – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

V Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Teatru „Przestrzeń Wyobraźni”

III miejsce

Koło teatralne przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Bogumiła Szmidt-Kruk

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy pożarom”

I miejsce

Małgorzata Wilczek - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

 

Ogólnopolski Konkurs Ad Gentes „Mój miś i ja”

I miejsce

Paulina Jądro – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

III miejsce

Julia Sobik – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

KONKURSY WOJEWÓDZKIE

XIX Regionalny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O TORT BABY JAGI”

I miejsce

Koło teatralne przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Bogumiła Szmidt-Kruk

 

XXIII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny „Ocalić od zapomnienia” – „Owady w służbie ludziom i światu”

Nagroda

Maria Bartecka – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Dominik Kondzielnik – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Paulina Konsek – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Karolina Świder – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Barbara Dudek – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Milena Marzec – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Julia Nosiadek – POPP przy SP w Czernicy op. Marek Granieczny

Kinga Koleśnicka – POPP przy ZS nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Natalia Kania - POPP przy ZS nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Paulina Szczęsny - POPP przy ZSS w Czerwionce-Leszczynach, op. Agnieszka Snopek

Aleksandra Szopa - POPP przy ZSS w Czerwionce-Leszczynach, op. Agnieszka Snopek

Mateusz Marek – POPP przy SP w Palowicach, op. Beata Pietrek

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wykreuj historię”

Kwalifikacja do wystawy

Paulina Gołyszny – POPP przy SP w Szczejkowicach, op. Izabela Nowakowska

 

XXI Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Gloria Dei”

III miejsce

Chór Gaudeo – POPP przy Gimnazjum i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol  

 

Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2017

Nagroda specjalna

Chór Gaudeo – POPP przy Gimnazjum i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

Zespół Leszczynki - POPP przy ZS nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jolanta Sprus

Marta Konsek - POPP przy Gimnazjum Jejkowice, op. Barbara Kondrot

Zuzanna Strokosz, POPP przy Gimnazjum w Piecach, op. Katarzyna Brachaczek

Bartosz Łyczek, POPP przy Gimnazjum w Piecach, op. Katarzyna Brachaczek

 nagroda I stopnia

Klaudyna Siwek – POPP przy ZS nr 3 w Czerwionce-Leszczynach op. Anna Jędrzejak

Zespół „Skowronki” – POPP przy ZS nr 3 w Czerwionce-Leszczynach op. Anna Jędrzejak

Zuzanna Okseniuk – POPP przy SP nr 8 w Czerwionce-Leszczynach op. Anna Jędrzejak

Chór Synkopa - POPP przy SP w Gaszowicach, op. Karina Marcol

 nagroda II stopnia

Jakub Paliczka - POPP przy Gim i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

Milenia Procek – POPP przy SP w Gaszowicach, op. Karina Marcol

Karolina Mańczyk - POPP przy SP w Gaszowicach, op. Karina Marcol

Sebastian Pikus - POPP przy Gimnazjum przy Jejkowice, op. Barbara Kondrot

Patrycja Goworowska, POPP przy Gimnazjum w Piecach, op. Katarzyna Brachaczek

Oliwia Gatnar, POPP przy ZSP Szczerbice, op. Katarzyna Brachaczek

Zespół fletowy - POPP przy ZS nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jolanta Sprus

Emilia Ryszka - POPP przy ZS nr 1 w Czerwionce -Leszczynach, op. Jolanta Sprus

 

 nagroda III stopnia

Zofia Iwańska - POPP przy Gim i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol  

Julia Florczak - POPP przy Gim i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol  

Klaudia Mrochen - POPP przy Gim i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol  

Wiktoria Lubszczyk - POPP przy Gim i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

Paulina Łukoszek - POPP przy Gimnazjum przy Jejkowice, op. Barbara Kondrot

Maja Banaś - POPP przy Gimnazjum przy Jejkowice, op. Barbara Kondrot

Zespół wokalny „Mirabelki” - POPP przy SP w Stanowicach, op. Beata Babilas

Oliwia Wiśniewska, POPP przy ZSP Szczerbice, op. Katarzyna Brachaczek

Agata Podorska – POPP przy SP w Książenicach, op. Małgorzata Kasperska

Zespół Nastrojone – POPP przy SP w Jejkowicach, op. Zbigniew Dobrzyński

 

Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. prof. Adolfa Dygacza

Wyróżnienie

Zespół „Leszczynki” - POPP przy ZS nr 1w Czerwionce-Leszczynach, op. Jolanta Sprus

Julia Hajduk – POPP przy SP w Stanowicach, op. Beata Babilas

 

Wojewódzki Konkurs z Zakresu Techniki Sprawne Ręce-Mądra Głowa pt. Pisanka 3D

II miejsce

Klaudia Węglorz – POPP przy Gim w Lyskach, op. Barbara Niestrój

 

Wojewódzki Konkurs Piosenki Młodzieżowej „Droga do gwiazd przez gimnazjum”

I miejsce

Klaudyna Siwek – POPP przy ZS nr 3 w Czerwionce-Leszczynach op. Anna Jędrzejak

 

Przegląd Chórów Akademii Chóralnej Śpiewającej Polski

Srebrne Pasmo

Chór Gaudeo – POPP przy Gim i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol  

 

III Wojewódzki Turniej Małych Form Kabaretowych

I miejsce

Kabaret „Gizd” - Koło teatralno-kabaretowe - POPP przy SP w Jejkowicach, op. Hanna Jakubowska

I miejsce

Kabaret „Same Łotry”- Koło teatralno-kabaretowe - POPP przy SP w Jejkowicach, op. Hanna Jakubowska

 

KONKURSY POWIATOWE

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mały OKR”

I miejsce

Jakub Mazelanik - POPP przy SP w Jejkowicach, op. Hanna Jakubowska

II miejsce

Jan Siemiątkowski POPP przy G w Lyskach

Wyróżnienie

Amelia Kukuczka – POPP przy SP w Czernicy

 

IX Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych

I miejsce

Marta Konsek - POPP przy Gimnazjum przy Jejkowice, op. Barbara Kondrot

II miejsce

Chór Gaudeo – POPP przy Gimnazjum i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol  

III miejsce

Klaudyna Siwek – POPP przy ZS nr 3 w Czerwionce-Leszczynach op. Anna Jędrzejak

Wyróżnienie

Zespół „Takt” - POPP przy SP w Gaszowicach, op. Karina Marcol

Koło taneczne „Koral” – POPP przy SP w Czernicy, op. Zenobia Mrozek

 

 Powiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Pszczoły”:

Nagroda

Hanna Paszek – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Martyna Skupień – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Roksana Biesek – POPP przy G nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Beata Pietrek

Magdalena Szuca - POPP przy G nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Beata Pietrek

Julia Karaszewska – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Maja Tomaszewska – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Antonia Mazur – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Weronika Pocha – POPP przy SP nr 1 w Świerklanach Górnych, op. Ilona Myszka

Martyna Gaczorek – POPP przy Gim nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

Anna Ostroch - POPP przy Gim nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

Weronika Kubicka - POPP przy Gim nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

Justyna Rudnicka - POPP przy Gim nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

Mateusz Staniucha – POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Monika Sobik - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Kinga Kamińska - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Adam Zawiasa - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Antonii Zawiasa - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

wyróżnienia:

Julia Głombik – POPP przy SP nr 8 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Emilia Michalak - POPP przy SP nr 8 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Alicja Skowrońska – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Zuzanna Okoń – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Olga Chryczyk – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Oliwia Rek - POPP przy SP w Jejkowicach, op. Sylwia Hyla

Aleksandra Herok - POPP przy SP nr 1 w Świerklanach Górnych, op. Ilona Myszka

Justyna Kuchta – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Zuzanna Nowak – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Ewelina Grochala – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Nadia Gralak – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Monika Groborz - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Mateusz Staniucha - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Adam Zawiasa - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Antonii Zawiasa - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Małgorzata Wilczek – POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Patrycja Jacek - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Karolina Miłota – POPP przy SP w Czernicy op. Marek Granieczny

Karol Szweda - POPP przy SP w Czernicy op. Marek Granieczny

Agata Zarzycka - POPP przy ZS nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Agata Rożek - POPP przy ZS nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

 

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej kl. I-III SP

II miejsce

Koło sportowe – POPP przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Krzysztof Grochla

Konkurs Plastyczny „Jezu Ufam Tobie”

Wyróżnienie

Wiktoria Han – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

 

I Artystyczny Przegląd Twórczości Dziecięcej

I miejsce

Milena Procek - POPP przy SP w Gaszowicach, op. Karina Marcol

II miejsce

Chór Gaudeo – POPP przy Gimnazjum i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol  

 

KONKURSY REJONOWE

Rejonowy Konkurs Plastyczny „Kartka z niezapominajką”

I miejsce

Anna Radecka – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

II miejsce

Amelia Markiewka – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

III miejsce

Hanna Paszek – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Wyróżnienie

Paulina Dąbkowska – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Anna Chryczyk – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Martyna Skupień – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Martyna Belkius – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Kwalifikacje do wystawy

Dominika Strzech – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Mateusz Lipiński – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

 

Rejonowy Konkurs Plastyczny „Portret mojej mamy”

Nagroda

Lena Manka – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Wyróżnienie

Jakub Szymura – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

 

XIII Rejonowy Konkurs Plastyczny „Idzie wiosna”

Nagroda

Martyna Stokowy - POPP przy SP nr 1 w Świerklanach Górnych, op. Ilona Myszka

Kwalifikacja do nagrody

Aneta Hermyt POPP przy SP nr 1 w Świerklanach Górnych, op. Ilona Myszka

Wyróżnienie

Zofia Młynarczyk - POPP przy ZS nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Martyna Kania - POPP przy ZS nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

 

KONKURSY GMINNE

 I Turniej Akademii Piłkarskiej

I miejsce

Koło sportowe – POPP przy SP 1 w Świerklanach, op. Sławomir Sobik

 

Halowy Turniej Piłki Nożnej rocznik 2007 i młodsi

III miejsce

Koło sportowe – POPP przy SP 1 w Świerklanach, op. Sławomir Sobik

 

Gminny Konkurs Muzyczny „Ale Talent”

I miejsce

Zofia Iwańska - POPP przy Gim i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

 

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE I SZKOLNE

Konkurs plastyczny „Dobry jak chleb”

Wyróżnienie

Agata Hildebrandt - POPP przy ZSS w Czerwionce-Leszczynach, op. Agnieszka Snopek

 

Konkurs Plastyczny „Jesienne Nastroje”

III miejsce

Zofia Kubasa – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

 

Konkurs Plastyczny „W krainie krasnoludków”

Wyróżnienie

Kacper Skowronek - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Międzyszkolny Konkurs plastyczny „Bajkowy obraz”

III miejsce

Nicola Donga - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Wyróżnienie

Kacper Skowronek - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Międzyszkolny Konkurs plastyczny „Koci Czar”

I miejsce

Zofia Rybacka - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

II miejsce

Kacper Skowronek - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

III miejsce

Dominik Steuer - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Wyróżnienie

Milena Marszolik - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Lena Salamon - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

 

Najpiękniejszy projekt kartki wielkanocnej

I miejsce

Natalia Dziubany - POPP przy SP w Jejkowicach, op. Sylwia Hyla

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Udział III etap

Krzysztof Kaczmarek - POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

Michał Grzesik - POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „Z przyroda na ty”

III miejsce

Krzysztof Kaczmarek - POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

Michał Grzesik - POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

Rozalia Gembalczyk - POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

OSIĄGNIĘCIA KÓŁ ZAINTERESOWAŃ POPP

II SEMESTR 2015/2016

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

 

Europejski Konkurs „Rozśpiewany Śląsk 2016”

I miejsce:

Zuzanna Okseniuk – POPP przy SP 8 w Czerwionce – Leszczynach, op. Anna Jędrzejak

wyróżnienia:

Natalia Bernard – POPP przy SP Stanowice, op. Beata Babilas

Julia Hajduk – POPP przy SP Stanowice, op. Beata Babilas

Chór „Gaudeo” – POPP przy SP 1 i Gimnazjum w Świerklanach , op. Maria Skrobol

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pozytywka – czyli wszystko to, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi”

nagroda:

Franciszek Bulenda POPP przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Ilona Myszka

Kwalifikacja do wystawy

Zuzanna Gańczorz POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dom”

II miejsce

Zuzanna Herok – POPP przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Ilona Myszka

Wyróżnienie

Marta Pytlik – POPP przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Ilona Myszka

Zuzanna Witkowska POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Kwalifikacja do wystawy

Klaudia Konik POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Anna Copija POPP przy ZS 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Patrząc”

Alicja Piskorz POPP przy ZS 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

XII Ogólnopolski Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci „Moja mała ojczyzna”

Wyróżnienie

Laura Sier POPP przy SP w Palowicach, op. Beata Pietrek

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja przestrzeń”

Wyróżnienie

Amelia Markiewka – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Straszki Śląskie – Bohaterowie legend, bajek i przywarek”

Kwalifikacja do wystawy

Amelia Markiewka – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Ogólnopolski Konkurs Rysunkowy dla dzieci i młodzieży „Jesteś moim przyjacielem”

I miejsce

Zuzanna Gańczorz POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

wyróżnienia

Paulina Kowolik – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Maria Bartecka – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Roksana Słupik - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

kwalifikacje do wystawy

Hanna Paszek – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Małgorzata Westwal – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Klaudia Palus – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Michał Kozik – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Emilia Chrószcz – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Eliza Juda – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Alicja Skowrońska – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Zuzanna Witkowska – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Martyna Skupień - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

IV Rybnicki Dziecięcy Festiwal Teatralny „Przestrzeń wyobraźni”

Wyróżnienie I stopnia

Koło teatralne „Świetlik” – POPP przy Gimnazjum w Lyskach, op. Renata Markiewicz

wyróżnienie III stopnia oraz I miejsce i nagroda publiczności przyznane przez jury dziecięce:

Grupa teatralna FIKA – POPP przy SP 1 w Świerklanach, op. Bogumiła Szmidt-Kruk

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

Wyróżnienie

Krzysztof Kaczmarek, Michał Grzesik, Julia Kłosowska, Marta Krakus – koło ekologiczne POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Na skrzydłach wyobraźni”

wyróżnienie

Dominik Mikoś - POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Marek Granieczny

Ogólnopolski Konkurs Ad Gentes „Mój szkolny kolega z misji”

 

II miejsce w kategorii muzycznej

 Amelia Szulik, Oliwia Tarabura, Marcelina Grela – op. Maria Skrobol, POPP przy SP 1 w Świerklanach

KONKURSY WOJEWÓDZKIE

XIX Regionalny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O TORT BABY JAGI”

Grand Prix i I miejsce

Grupa teatralna „AKuKu” - POPP przy SP 1 w Świerklanach, op. Bogumiła Szmidt-Kruk

Wyróżnienie

Grupa teatralna FIKA – POPP przy SP 1 w Świerklanach, op. Bogumiła Szmidt-Kruk

VI Regionalny Konkurs Małych Form Teatralnych „Teatroida”

Grupa teatralna „AKuKu” POPP przy SP 1 w Świerklanach, op. Bogumiła Szmidt-Kruk

XXIII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny „Ocalić od zapomnienia” „Las-dar natury”

nagroda:

Natalia Kania – POPP przy ZS nr 2, op. Ewa Bartoszek

Zofia Cieślik POPP przy ZS nr 2, op. Ewa Bartoszek

Oliwia Marks POPP przy SP w Palowicach, op. Beata Pietrek

Laura Sier POPP przy SP w Palowicach, op. Beata Pietrek

Julia Woźniak POPP przy Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Beata Pietrek

Paulina Gruszkiewicz - POPP przy Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Beata Pietrek

Roksana Słupik POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Monika Ryszka – POPP przy SP nr 8 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Marta Skorupa POPP przy ZS 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Karolina Achtelik – POPP przy ZS 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wielkanocny Obrazek”

nagroda

Maria Bartecka POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Wyróżnienie

Martyna Skupień POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Kwalifikacje do wystawy

Natalia Sobik POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Hanna Paszek POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Zuzanna Gańczorz - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Paulina Jądro - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Julia Szymura - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Amelia Markiewka - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2016

Nagroda Starosty Rybnickiego

Klaudyna Siwek, op. Anna Jędrzejak, POPP przy ZS 3 w Czerwionce-Leszczynach

Nagroda specjalna:

Sebastian Pikus, op. Barbara Kondrot, POPP przy Gimnazjum w Jejkowicach

Zuzanna Okseniuk, op. Anna Jędrzejak, POPP przy SP 8 Czerwionka-Leszczyny

Bartosz Łyczek, op. Katarzyna Brachaczek, POPP przy Gimnazjum w Piecach

Aleksandra Widawska, op. Katarzyna Brachaczek, POPP przy Gimnazjum w Piecach

Nagroda I stopnia

Zespół „Takt”, op. Karina Marcol, POPP przy SP w Gaszowicach

Zespół fletowy, op. Anna Jędrzejak, POPP przy SP 8 w Czerwionce-Leszczynach

Milena Żuchowicz i Lena Borowiecka, op. Patrycja Żydek, POPP przy SP w Czernicy

Natalia Bernard, op. Beata Babilas, POPP przy SP Stanowice

Oliwia Gatnar, op. Katarzyna Brachaczek, POPP przy ZSP w Szczerbicach

Zuzanna Strokosz, op. Katarzyna Brachaczek, POPP przy Gim w Piecach

Kamil Lampka, op. Katarzyna Brachaczek, POPP przy Gim w Piecach

Zespół fletowy, op. Jolanta Sprus, POPP przy ZS 1 w Czerwionce-Leszczynach

Chór „Gaudeo”, op. Maria Skrobol, przy Gim i SP nr 1 w Świerklanach

Zespół „Leszczynki”, op. Jolanta Sprus, POPP przy ZS 1 w Czerwionce-Leszczynach

Nagroda II stopnia:
Natalia Jarominek, op. Zbigniew Dobrzyński, POPP przy Gim w Jejkowicach

Laura Mąka, op. Zbigniew Dobrzyński, POPP przy Gim w Jejkowicach

Patrycja Chentosz, op. Karina Marcol, POPP przy SP w Gaszowicach

Milena Procek, op. Karina Marcol, POPP przy SP w Gaszowicach

Julia Hajduk, op. Beata Babilas, POPP przy SP Stanowice

Zofia Iwańska, op. Maria Skrobol, POPP przy Gim w Świerklanach

Wioletta Parka, op. Maria Skrobol, POPP przy SP 1 w Świerklanach

Patrycja Kremzer, op. Katarzyna Brachaczek, POPP przy ZSP w Szczerbicach

Patrycja Goworowska, op. Katarzyna Brachaczek, POPP przy Gim w Piecach

Nagroda III stopnia

Zespół wokalny, op. Barbara Kondrot, POPP przy SP w Jejkowicach

Julia Rzyp, op. Anna Jędrzejak, POPP przy SP 8 Czerwionka-Leszczyny

Zespół „Lilijki”, op. Patrycja Żydek, POPP przy SP w Czernicy

Zespół „Majrs”, op. Patrycja Żydek, POPP przy SP w Czernicy

Zespół wokalny, op. Beata Babilas, POPP przy SP Stanowice

Laura Abrachamczyk, op. Maria Skrobol, POPP przy Gim w Świerklanach

Sandra Kocjan, op. Maria Skrobol, POPP przy Gim w Świerklanach

Wiktoria Lubszczyk, op. Maria Skrobol, POPP przy Gim w Świerklanach

Wiktoria Lach, op. Katarzyna Brachaczek, POPP przy ZSP w Szczerbicach

Julia Florczak, op. Maria Skrobol, POPP przy Gimnazjum w Świerklanach

Karolina Kuczera, op. Maria Skrobol, POPP przy SP 1 w Świerklanach

Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. prof. Adolfa Dygacza

I miejsce

Zuzanna Okseniuk, op. Anna Jędrzejak, POPP przy SP 8 Czerwionka-Leszczyny

II miejsce

Julia Hajduk - POPP przy SP Stanowice, op. Beata Babilas

XIV Festiwal Piosenki Europejskiej

wyróżnienie

Natalia Jarominek, op. Zbigniew Dobrzyński, POPP przy Gim w Jejkowicach

Wojewódzki Konkurs Rysunkowy „Portret”

kwalifikacje do wystawy

Hanna Paszek - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Paulina Kowolik - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Maria Bartecka - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Wojewódzki Konkurs Piosenki Młodzieżowej „Droga do gwiazd przez gimnazjum”

Grand Prix

Kamil Lampka – POPP przy Gimnazjum w Piecach, op. Katarzyna Brachaczek

III miejsce

Chór „Gaudeo” - op. Maria Skrobol, przy Gimnazjum i SP nr 1 w Świerklanach

III miejsce

Bartosz Łyczek - POPP przy Gimnazjum w Piecach, op. Katarzyna Brachaczek

Regionalne Przesłuchania Chórów Akademii Chóralnej Śpiewającej Polski

 Srebrne Pasmo

Chór „Gaudeo” - op. Maria Skrobol, przy Gimnazjum i SP nr 1 w Świerklanach

Konkursie Ekologicznym zorganizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

nagroda

Aleksandra Kinga Nowak, Julia Kłosowska - koło ekologiczne POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

Wojewódzki Konkurs Piosenki Europejskiej

Wyróżnienie

Sebastian Pikus - op. Barbara Kondrot, POPP przy Gimnazjum w Jejkowicach

 

KONKURSY POWIATOWE

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mały OKR”

I miejsce w kategorii kl. IV-VI SP

Sonia Święty – POPP przy SP w Czernicy, op. Aleksandra Tkocz

I miejsce w kategorii kl. IV-VI SP

Małgorzata Brodawka - POPP przy SP 1 w Świerklanach, op. Bogumiła Szmidt-Kruk

I miejsce w kategorii Gimnazjum

Joanna Jałowiecka - POPP przy Gimnazjum w Lyskach, op. Renata Markiewicz

II miejsce w kategorii Gimnazjum

Wiktoria Wranik POPP przy Gimnazjum w Lyskach, op. Renata Markiewicz

wyróżnienie

Alicja Malcharczyk - POPP przy SP w Czernicy, op. Aleksandra Tkocz

 

VIII Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych

I miejsce

Chór „Gaudeo” - op. Maria Skrobol, przy Gimnazjum i SP nr 1 w Świerklanach

III miejsce

Grupa Taneczna „Grochy” – POPP przy SP w Jejkowicach, op. Aleksandra Wengierska

Wyróżnienie

Koło taneczne – POPP przy SP w Gaszowicach, op. Ewa Bizoń

Milena Żuchowicz – POPP przy SP Czernica, op. Patrycja Żydek

 Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Wiosenny Spacer”:

I miejsce

Maria Tkocz – POPP przy Gimnazjum w Jankowicach, op. Artur Zawiasa  

II miejsce

Julia Kuźnik- POPP przy Gimnazjum w Jankowicach, op. Artur Zawiasa  

III miejsce

Martyna Gaczorek – POPP przy Gimnazjum 2 w Czerwionce – Leszczynach, op. Jerzy Kielech

wyróżnienia:

Monika Groborz - POPP przy Gimnazjum w Jankowicach, op. Artur Zawiasa  

 Mateusz Staniucha - POPP przy Gimnazjum w Jankowicach, op. Artur Zawiasa  

 Marta Kamińska - POPP przy Gimnazjum w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Anna Żmuda - POPP przy Gimnazjum 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

Kwalifikacja do wystawy

Małgorzata Winch - POPP przy Gimnazjum 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

Klaudia Kubies - POPP przy Gimnazjum 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

Aleksandra Zdrzałka - POPP przy Gimnazjum 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

 

Konkurs plastyczno-fotograficzny „Moja Akademia Dojrzałości”:

Nagroda

Maria Tkocz – POPP przy Gimnazjum w Jankowicach, op. Artur Zawiasa  

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej kl. I-III SP

II miejsce:

Koło sportowe – POPP przy SP 3 w Leszczynach, op. Krzysztof Grochla

Konkurs Plastyczny „Strażak w akcji”

II miejsce

Karolina Gryt – POPP przy SP w Czernicy, op. Marek Granieczny

Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaki r. 2007 – Żory

II miejsce

Koło sportowe – POPP przy SP 1 w Świerklanach, op. Sławomir Sobik

 KONKURSY REJONOWE

Rejonowy Konkurs Plastyczny „Kartka z niezapominajką”

I miejsce

Amelia Markiewka - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

II miejsce

Paulina Jądro - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Wyróżnienia

Hanna Paszek - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Zuzanna Szymała - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Małgorzata Westwal - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Oliwia Styrnol - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Rejonowy Konkurs Plastyczny „Portret mojej mamy”

wyróżnienie

Zuzanna Gańczorz - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

XII Rejonowy Konkurs Plastyczny „Idzie wiosna”

wyróżnienie

Zofia Mordeja – POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

kwalifikacje do wystawy

Julia Sobik - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Maria Bartecka - POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Patrycja Zarzecka - POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Marek Granieczny

Fabian Nosiadek - POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Marek Granieczny

KONKURSY GMINNE

Gminny Konkurs Ekologiczny

III miejsce

Koło ekologiczne POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

XVII Rajd Ekologiczny do Studzienki z Turniejem Przyrodniczo-Ekologicznym

I miejsce

Julia Kłosowska, Aleksandra Maria Nowak, Laura Piechaczek - koło ekologiczne POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

Konkurs Plastyczny „Eko drzewo”

II miejsce

Julia Kozak – POPP przy ZSP w Szczerbicach, op. Marek Granieczny

I Turniej Akademii Piłkarskiej

I miejsce

Koło sportowe – POPP przy SP 1 w Świerklanach, op. Sławomir Sobik

Halowy Turniej Piłki Nożnej rocznik 2007 i młodsi

III miejsce

Koło sportowe – POPP przy SP 1 w Świerklanach, op. Sławomir Sobik

 

„Najpiękniejszy latawiec – puszczamy dracha”

I miejsce

Patryk Grzenik – koło plastyczno-techniczne POPP przy SP Jejkowice, op. Sylwia Hyla

Wyróżnienie

Artur Liszka – koło plastyczno-techniczne POPP przy SP Jejkowice, op. Sylwia Hyla

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE I SZKOLNE

Konkurs Plastyczny „W krainie krasnoludków”

I miejsce

Milena Pasierbska – POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

II miejsce

Sabina Gawlas – POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

III miejsce

Wiktoria Kolarczyk – POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Kwalifikacja do wystawy

Marta Białek – POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Konkurs Plastyczny „Szkoła Podstawowa w Czernicy dawniej i dziś”

I miejsce

Amelia Salamon – POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

wyróżnienie

Julia Nosiadek – POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Kinga Górecka – POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „Z Przyrodą Na Ty”

III miejsce

Julia Kłosowska, Aleksandra Maria Nowak, Aleksandra Kinga Nowak - koło ekologiczne POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

 

 

Najpiękniejsza pisanka wielkanocna

II miejsce

Wiktoria Mazelanik - koło plastyczno-techniczne POPP przy SP Jejkowice, op. Sylwia Hyla

Projekt kartki wielkanocnej

I miejsce

Martyna Biernat - koło plastyczno-techniczne POPP przy SP Jejkowice, op. Sylwia Hyla

wyróżnienie

Martyna Sobala - koło plastyczno-techniczne POPP przy SP Jejkowice, op. Sylwia Hyla

Plakat Henryka Sienkiewicza

II miejsce

Wiktoria Smyczek - koło plastyczno-techniczne POPP przy SP Jejkowice, op. Sylwia Hyla

 

 

 

 

 

 

 

6h_o�h`