Warsztaty recytatorskie dla młodzieży

15 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach zorganizowano warsztaty recytatorskie dla młodzieży, które prowadziła Izabela Karwotznany i ceniony instruktor oraz reżyser teatralny, dyrektor Domu Kultury w Boguszowicach. Inicjatorem warsztatów, które spotkały się ze sporym zainteresowaniem, było Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej, organizator zaplanowanego na marzec Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. Celem warsztatów było przede wszystkim wyrobienie w młodych ludziach obycia scenicznego, umiejętności poruszania się na scenie, odpowiedniej interpretacji tekstu czy właściwej mowy ciała, a więc tego wszystkiego co składa się na warsztat czy odpowiedni wizerunek recytatora. Pani Iza przeprowadziła z młodzieżą cały szereg interesujących ćwiczeń, które pomogą młodym recytatorom we właściwej interpretacji utworów, o czym miejmy nadzieję

będziemy się mogli przekonać już wkrótce.dsc_0388jpg

dsc_0361jpgdsc_0398jpg