Warsztaty ekologiczne i fotograficzne w Łukowie Śląskim - fotoreportaż

16 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Jankowicach odwiedzili odrestaurowany dworek w Łukowie Śląskim. Celem wizyty było przeprowadzenie: warsztatów ekologicznych pod okiem mgr D. Zoń oraz warsztatów fotograficznych, które nadzorował mgr A. Zawiasa.

Młodzi ekolodzy pracując w grupach obserwowali rozpościerajacy się przed nimi krajobraz, dostrzegli pola kukurydzy, nieduże zagajniki, staw
z szuwarami, zabagnione obniżenia terenu i zabudowania.

Wnikliwie przyglądali się roślinom, rozpoznawali drzewa. Jako pierwsi określili gatunki rosnące nieopodal dworku, były to lipy drobnolistne, szerokolistne, dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, olchy szare, świerk, wierzba iwa, topole osiki. Nieopodal na przydrożnych skarpach zachowały się okazałe dęby, wyrosły młodsze okazy brzóz, sosny zwyczajnej, czarnej, modrzewia polskiego, pojawił się cis pospolity. Uczniowie dokonali pomiaru obwodu najgrubszych drzew, do których należą tutaj dęby i jesiony, ustalili, że mają one po 110-120 lat.

Grupa młodych fotografów poszukiwała śladów jesieni. Uczniowie wnikliwie analizowali każde wykonane ujęcie. Każdy z uczestników miał do wykonania trzy zadania: uchwycić jak najpiękniejszy kadr, wykonać makro fotografię oraz sportretować w jesiennej scenerii koleżankę lub kolegę.

Zapraszamy do fotorelacji. 
DSC_2433jpg

DSC_2435jpg


20191016_111537jpg


20191016_095317jpg


20191016_105331jpgDSC_2292jpg


DSC_2291jpg


DSC_2357jpg


DSC_2287jpg

DSC_2268jpg


DSC_2307jpg

DSC_2334jpgDSC_2367jpg