Rajd rowerowy do Rezerwatu Przyrody "Łężczok".

19 października 2018 r. Koło Sportowo – Turystyczne Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej w Lyskach przeprowadziło jesienny rajd rowerowy do Rezerwatu Przyrody "Łężczok".

 

Rozpoczęliśmy wycieczkę od zbiórki na parkingu przy ośrodku zdrowia. Następnie częściowo polnymi
i leśnymi drogami, poprzez Nową Wieś, Dzimierz, Żytną, Babice dojechaliśmy do Markowic – dzielnicy Raciborza. Markowice są jedną z miejscowości sąsiadujących z Łężczokiem. Tutaj też wjechaliśmy na teren rezerwatu.

Rezerwat przyrody Łężczok położony jest w dolinie Odry, na zachód od wsi Babice. Został utworzony w 1957 roku dla ochrony wielogatunkowego lasu łęgowego i pocysterskich stawów rybnych. Zajmuje powierzchnię 408 ha i należy do największych w Polsce.  
Znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Na terenie rezerwatu żyje 51% gatunków ptaków żyjących w Polsce, czyli ponad 190 gatunków, z czego 115 to gatunki lęgowe.
Spotkać tu można bociana czarnego, kanię czarną, perkoza, trzmielojada, kormorana, orlika krzykliwego i gęś gęgawkę.  
Spośród 22 gatunków nietoperzy występujących w Polsce, aż dziesięć z nich występuje na terenie Łężczoka. Są to: nocek duży, nocek Natterera, nocek wąsatek, nocek Brandta, karlik malutki, gacek brunatny
i borowiaczek.

W 1683 roku król Jan III Sobieski zmierzając na Wiedeń przejeżdżał drogą między stawami w celu upamiętnienia tego wydarzenia poprowadzono przez Łężczok czerwony szlak Husarii Polskiej.

W południowej części rezerwatu, między jeziorami stawami: Grabowiec oraz Brzeziniak znajduje się zabytkowy dworek myśliwski. Wybudowany został w 1783 roku przez zakon cystersów.    

Na terenie rezerwatu znajdują się dwie drewniane wieże obserwacyjne. Obserwowaliśmy z nich ptaki, które pozostały jeszcze na terenie rezerwatu.

Wracając zmieniliśmy nieco trasę przejeżdżając przez Park nad Odrą w Raciborzu, zamek piastowski i Arboretum Bramy Morawskiej.P1010626JPG

P1010625JPG

P1010654JPGP1010667JPG