PIĘKNA NIEPODLEGŁA 2018 - konkurs plastyczno - fotograficzny


ORGANIZATOR - Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce –Leszczynach

REGULAMIN

Tematem konkursu jest ukazanie piękna naszej ojczyzny - ciekawych miejsc, pomników, obiektów architektonicznych w najbliższym otoczeniu, gminie, mieście i powiecie. Przedstawienie obchodów uroczystości, rocznic i świąt narodowych. Przedstawienie postaci historycznych walczących o niepodległą Polskę.

CELE KONKURSU:

1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do udziału w działaniach związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

2. Budowanie trwałej więzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem.

3. Wzmocnienie tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia poprzez propagowanie pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu, podczas rocznic, świąt, uroczystości o charakterze narodowym i historycznym.

4. Pogłębienie i utrwalanie wiedzy na temat historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem czasów odzyskania niepodległości.

5. Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuk plastycznych oraz pasji artystycznych.

UCZESTNICY:

Uczestnicy kół plastycznych, plastyczno-technicznych i fotograficznych Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce – Leszczynach oraz uczniowie szkół w których działa POPP.

WARUNKI KONKURSU:

  • format prac plastycznych i technicznych max. 50x70 cm

  • technika dowolna płaska

  • zdjęcia wykonane w technice analogowej lub cyfrowej, a następnie wywołane lub wydrukowane, format minimum 210 x 297 mm

  • praca indywidualna,

  • prace opisane na odwrocie- imię i nazwisko autora, wiek, dane placówki, imię i nazwisko instruktora/ nauczyciela


PRACE BĘDĄ OCENIANE W KATEGORIACH WIEKOWYCH:

4-6 lat

7-9 lat

10-12 lat

13-16 lat

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ NA ADRES :

POWIATOWE OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ

UL.3-GO MAJA 42

44-230 CZERWIONKA –LESZCZYNY

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

19. 10. 2018

Informacje o wynikach konkursu, terminie podsumowania oraz wręczenia nagród i dyplomów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej: www.popp-powiatrybnicki.pl

Podsumowanie konkursu odbędzie się w STAROSTWIE POWIATOWYM W RYBNIKU.

INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU:

  • tel. 504820447.

  • e-mail:popp@powiatrybnicki .plZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !