OSIĄGNIĘCIA KÓŁ ZAINTERESOWAŃ POPP II SEMESTR 2016/2017

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE 

Konkurs Plastyczny „Przyroda w kolorach” – Świat wielkich i małych kotów

Kwalifikacja do wystawy

Dominik Kondzielnik – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc 

Konkurs Plastyczny „Ludzie, Ludziom Zgotowali Ten Los”

Wyróżnienie

Alicja Skowrońska – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Kwalifikacja do wystawy

Roksana Słupik – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc 

I Międzynarodowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej

Wyróżnienie

Chór Gaudeo – POPP przy Gimazjum i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol  


KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dom”

III miejsce

Natalia Kania - POPP przy ZS nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Kwalifikacje do wystawy

Wiktoria Gajda – POPP przy ZSS w Czerwionce-Leszczynach, op. Agnieszka Snopek

Dominik Kobiałka - POPP przy ZSS w Czerwionce-Leszczynach, op. Agnieszka Snopek

Paweł Pełka - POPP przy ZSS w Czerwionce-Leszczynach, op. Agnieszka Snopek

Wyróżnienie

Mateusz Konsek – POPP przy SP w Jejkowicach, op. Sylwia Hyla

X Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik

Wyróżnienie

Krzysztof Kaczmarek – POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Straszki Śląskie – Bohaterowie legend, bajek i przywiarek”

Wyróżnienie

Alicja Skowrońska – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

V Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Teatru „Przestrzeń Wyobraźni”

III miejsce

Koło teatralne przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Bogumiła Szmidt-Kruk 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy pożarom”

I miejsce

Małgorzata Wilczek - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

 

Ogólnopolski Konkurs Ad Gentes „Mój miś i ja”

I miejsce

Paulina Jądro – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

III miejsce

Julia Sobik – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

KONKURSY WOJEWÓDZKIE

XIX Regionalny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „O TORT BABY JAGI”

I miejsce

Koło teatralne przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Bogumiła Szmidt-Kruk

 

XXIII Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny „Ocalić od zapomnienia” – „Owady w służbie ludziom i światu”

Nagroda

Maria Bartecka – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Dominik Kondzielnik – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Paulina Konsek – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Karolina Świder – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Barbara Dudek – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Milena Marzec – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Julia Nosiadek – POPP przy SP w Czernicy op. Marek Granieczny

Kinga Koleśnicka – POPP przy ZS nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Natalia Kania - POPP przy ZS nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Paulina Szczęsny - POPP przy ZSS w Czerwionce-Leszczynach, op. Agnieszka Snopek

Aleksandra Szopa - POPP przy ZSS w Czerwionce-Leszczynach, op. Agnieszka Snopek

Mateusz Marek – POPP przy SP w Palowicach, op. Beata Pietrek

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wykreuj historię”

Kwalifikacja do wystawy

Paulina Gołyszny – POPP przy SP w Szczejkowicach, op. Izabela Nowakowska

 

XXI Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Gloria Dei”

III miejsce

Chór Gaudeo – POPP przy Gimnazjum i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol  

 

Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2017

Nagroda specjalna

Chór Gaudeo – POPP przy Gimnazjum i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

Zespół Leszczynki - POPP przy ZS nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jolanta Sprus

Marta Konsek - POPP przy Gimnazjum Jejkowice, op. Barbara Kondrot

Zuzanna Strokosz, POPP przy Gimnazjum w Piecach, op. Katarzyna Brachaczek

Bartosz Łyczek, POPP przy Gimnazjum w Piecach, op. Katarzyna Brachaczek

 nagroda I stopnia

Klaudyna Siwek – POPP przy ZS nr 3 w Czerwionce-Leszczynach op. Anna Jędrzejak

Zespół „Skowronki” – POPP przy ZS nr 3 w Czerwionce-Leszczynach op. Anna Jędrzejak

Zuzanna Okseniuk – POPP przy SP nr 8 w Czerwionce-Leszczynach op. Anna Jędrzejak

Chór Synkopa - POPP przy SP w Gaszowicach, op. Karina Marcol

 nagroda II stopnia

Jakub Paliczka - POPP przy Gim i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

Milenia Procek – POPP przy SP w Gaszowicach, op. Karina Marcol

Karolina Mańczyk - POPP przy SP w Gaszowicach, op. Karina Marcol

Sebastian Pikus - POPP przy Gimnazjum przy Jejkowice, op. Barbara Kondrot

Patrycja Goworowska, POPP przy Gimnazjum w Piecach, op. Katarzyna Brachaczek

Oliwia Gatnar, POPP przy ZSP Szczerbice, op. Katarzyna Brachaczek

Zespół fletowy - POPP przy ZS nr 1 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jolanta Sprus

Emilia Ryszka - POPP przy ZS nr 1 w Czerwionce -Leszczynach, op. Jolanta Sprus

 

 nagroda III stopnia

Zofia Iwańska - POPP przy Gim i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol  

Julia Florczak - POPP przy Gim i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol  

Klaudia Mrochen - POPP przy Gim i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol  

Wiktoria Lubszczyk - POPP przy Gim i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

Paulina Łukoszek - POPP przy Gimnazjum przy Jejkowice, op. Barbara Kondrot

Maja Banaś - POPP przy Gimnazjum przy Jejkowice, op. Barbara Kondrot

Zespół wokalny „Mirabelki” - POPP przy SP w Stanowicach, op. Beata Babilas

Oliwia Wiśniewska, POPP przy ZSP Szczerbice, op. Katarzyna Brachaczek

Agata Podorska – POPP przy SP w Książenicach, op. Małgorzata Kasperska

Zespół Nastrojone – POPP przy SP w Jejkowicach, op. Zbigniew Dobrzyński

 

Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. prof. Adolfa Dygacza

Wyróżnienie

Zespół „Leszczynki” - POPP przy ZS nr 1w Czerwionce-Leszczynach, op. Jolanta Sprus

Julia Hajduk – POPP przy SP w Stanowicach, op. Beata Babilas

 

Wojewódzki Konkurs z Zakresu Techniki Sprawne Ręce-Mądra Głowa pt. Pisanka 3D

II miejsce

Klaudia Węglorz – POPP przy Gim w Lyskach, op. Barbara Niestrój

 

Wojewódzki Konkurs Piosenki Młodzieżowej „Droga do gwiazd przez gimnazjum”

I miejsce

Klaudyna Siwek – POPP przy ZS nr 3 w Czerwionce-Leszczynach op. Anna Jędrzejak

 

Przegląd Chórów Akademii Chóralnej Śpiewającej Polski

Srebrne Pasmo

Chór Gaudeo – POPP przy Gim i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol  

 

III Wojewódzki Turniej Małych Form Kabaretowych

I miejsce

Kabaret „Gizd” - Koło teatralno-kabaretowe - POPP przy SP w Jejkowicach, op. Hanna Jakubowska

I miejsce

Kabaret „Same Łotry”- Koło teatralno-kabaretowe - POPP przy SP w Jejkowicach, op. Hanna Jakubowska

 

KONKURSY POWIATOWE

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mały OKR”

I miejsce

Jakub Mazelanik - POPP przy SP w Jejkowicach, op. Hanna Jakubowska

II miejsce

Jan Siemiątkowski POPP przy G w Lyskach

Wyróżnienie

Amelia Kukuczka – POPP przy SP w Czernicy

 

IX Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych

I miejsce

Marta Konsek - POPP przy Gimnazjum przy Jejkowice, op. Barbara Kondrot

II miejsce

Chór Gaudeo – POPP przy Gimnazjum i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol  

III miejsce

Klaudyna Siwek – POPP przy ZS nr 3 w Czerwionce-Leszczynach op. Anna Jędrzejak

Wyróżnienie

Zespół „Takt” - POPP przy SP w Gaszowicach, op. Karina Marcol

Koło taneczne „Koral” – POPP przy SP w Czernicy, op. Zenobia Mrozek

 

 Powiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Pszczoły”:

Nagroda

Hanna Paszek – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Martyna Skupień – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Roksana Biesek – POPP przy G nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Beata Pietrek

Magdalena Szuca - POPP przy G nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Beata Pietrek

Julia Karaszewska – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Maja Tomaszewska – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Antonia Mazur – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Weronika Pocha – POPP przy SP nr 1 w Świerklanach Górnych, op. Ilona Myszka

Martyna Gaczorek – POPP przy Gim nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

Anna Ostroch - POPP przy Gim nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

Weronika Kubicka - POPP przy Gim nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

Justyna Rudnicka - POPP przy Gim nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech

Mateusz Staniucha – POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Monika Sobik - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Kinga Kamińska - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Adam Zawiasa - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Antonii Zawiasa - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

wyróżnienia:

Julia Głombik – POPP przy SP nr 8 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Emilia Michalak - POPP przy SP nr 8 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Alicja Skowrońska – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Zuzanna Okoń – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Olga Chryczyk – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Oliwia Rek - POPP przy SP w Jejkowicach, op. Sylwia Hyla

Aleksandra Herok - POPP przy SP nr 1 w Świerklanach Górnych, op. Ilona Myszka

Justyna Kuchta – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Zuzanna Nowak – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Ewelina Grochala – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Nadia Gralak – POPP przy ZS nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Monika Groborz - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Mateusz Staniucha - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Adam Zawiasa - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Antonii Zawiasa - POPP przy Gim w Jankowicach, op. Artur Zawiasa

Małgorzata Wilczek – POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Patrycja Jacek - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Karolina Miłota – POPP przy SP w Czernicy op. Marek Granieczny

Karol Szweda - POPP przy SP w Czernicy op. Marek Granieczny

Agata Zarzycka - POPP przy ZS nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Agata Rożek - POPP przy ZS nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

 

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej kl. I-III SP

II miejsce

Koło sportowe – POPP przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Krzysztof Grochla

Konkurs Plastyczny „Jezu Ufam Tobie”

Wyróżnienie

Wiktoria Han – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

 

I Artystyczny Przegląd Twórczości Dziecięcej

I miejsce

Milena Procek - POPP przy SP w Gaszowicach, op. Karina Marcol

II miejsce

Chór Gaudeo – POPP przy Gimnazjum i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol  

 

KONKURSY REJONOWE

Rejonowy Konkurs Plastyczny „Kartka z niezapominajką”

I miejsce

Anna Radecka – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

II miejsce

Amelia Markiewka – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

III miejsce

Hanna Paszek – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Wyróżnienie

Paulina Dąbkowska – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Anna Chryczyk – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Martyna Skupień – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Martyna Belkius – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Kwalifikacje do wystawy

Dominika Strzech – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Mateusz Lipiński – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

 

Rejonowy Konkurs Plastyczny „Portret mojej mamy”

Nagroda

Lena Manka – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Wyróżnienie

Jakub Szymura – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

 

XIII Rejonowy Konkurs Plastyczny „Idzie wiosna”

Nagroda

Martyna Stokowy - POPP przy SP nr 1 w Świerklanach Górnych, op. Ilona Myszka

Kwalifikacja do nagrody

Aneta Hermyt POPP przy SP nr 1 w Świerklanach Górnych, op. Ilona Myszka

Wyróżnienie

Zofia Młynarczyk - POPP przy ZS nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Martyna Kania - POPP przy ZS nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

 

KONKURSY GMINNE

 I Turniej Akademii Piłkarskiej

I miejsce

Koło sportowe – POPP przy SP 1 w Świerklanach, op. Sławomir Sobik

 

Halowy Turniej Piłki Nożnej rocznik 2007 i młodsi

III miejsce

Koło sportowe – POPP przy SP 1 w Świerklanach, op. Sławomir Sobik

 

Gminny Konkurs Muzyczny „Ale Talent”

I miejsce

Zofia Iwańska - POPP przy Gim i SP nr 1 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

 

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE I SZKOLNE

Konkurs plastyczny „Dobry jak chleb”

Wyróżnienie

Agata Hildebrandt - POPP przy ZSS w Czerwionce-Leszczynach, op. Agnieszka Snopek

 

Konkurs Plastyczny „Jesienne Nastroje”

III miejsce

Zofia Kubasa – POPP przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

 

Konkurs Plastyczny „W krainie krasnoludków”

Wyróżnienie

Kacper Skowronek - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Międzyszkolny Konkurs plastyczny „Bajkowy obraz”

III miejsce

Nicola Donga - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Wyróżnienie

Kacper Skowronek - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Międzyszkolny Konkurs plastyczny „Koci Czar”

I miejsce

Zofia Rybacka - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

II miejsce

Kacper Skowronek - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

III miejsce

Dominik Steuer - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Wyróżnienie

Milena Marszolik - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Lena Salamon - POPP przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

 

Najpiękniejszy projekt kartki wielkanocnej

I miejsce

Natalia Dziubany - POPP przy SP w Jejkowicach, op. Sylwia Hyla

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Udział III etap

Krzysztof Kaczmarek - POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

Michał Grzesik - POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „Z przyroda na ty”

III miejsce

Krzysztof Kaczmarek - POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

Michał Grzesik - POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń

Rozalia Gembalczyk - POPP przy SP w Jankowicach, op. Danuta Zoń