Osiągnięcia Kół w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

SIĄGNIĘCIA KÓŁ ZAINTERESOWAŃ POPP

I SEMESTR 2019/2020

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”

Kwalifikacja do wystawy

Marta Goszyc - koło plastyczne przy SP nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Alicja Buda - koło plastyczne przy SP nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Kacper Korzeniowski – koło fotograficzne przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Jerzy Kielech


XII Międzynarodowy Festiwal Twórczości „Kalejdoskop Talentów”

Wyróżnienie

Grupa Taneczna REALISE – przy ZSP w Szczerbicach, op. Marzena Butyłkin


KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Różane inspiracje”

Wyróżnienie

Hanna Paszek – koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Małgorzata Wagner - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Alicja Skwara - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pocztówka z wakacji”

III miejsce

Emilia Łuczak – koło plastyczne przy SP w Palowicach, op. Beata Pietrek

Wyróżnienie

Natalia Radojewska - koło plastyczne przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Beata Pietrek


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje spotkania z folklorem”

Nagroda

Kacper Frelich - koło plastyczne przy SP nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Wyróżnienie

Emilia Tomiczek - koło plastyczne przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Ilona Myszka

Martyna Gawlik - koło plastyczne przy SP nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Martyna Kania - koło plastyczne przy SP nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Kwalifikacja do wystawy

Justyna Kuchta - koło plastyczne przy SP nr 6 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Robert Kolonko – koło plastyczne przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Roksana Słupik - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Aleksandra Duda - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Aleksandra Renk - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Witaj Gwiazdko Złota”

Wyróżnienie

Aleksandra Duda - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Kwalifikacja do wystawy

Zofia Skwara - koło plastyczne przy SP nr 6 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Alicja Skwara - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Maria Koczy - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zachowaj trzeźwy umysł- Ja za 20 lat”

Wyróżnienie

Anna Chryczyk - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kwiaty”

Wyróżnienie

Roksana Słupik - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Kwalifikacja do wystawy

Aleksandra Duda - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Agata Podorska - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Aleksandra Jeszka - koło plastyczne przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Ilona Myszka


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”- etap powiatowy

II miejsce

Amelia Kowalska - koło plastyczne przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń


KONKURSY WOJEWÓDZKIE

Regionalny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może”

II miejsce

Chór GAUDEO Mini - przy SP nr 1 i SP nr 2 w Świerklanach, op. Maria Srobol

Wyróżnienie

Chór GAUDEO – przy SP nr1 i SP nr 2 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

Klaudia Mrochen – koło muzyczne przy SP w Świerklanach, op. Maria Skrobol

Wojewódzki turniej piłki nożnej

III miejsce

Koło sportowe przy SP nr 2 w Świerklanach, op. Sławomir Sobik


Wojewódzki Konkurs Piosenki Śląskiej „Karolinka”

III miejsce

Natalia Bernard i Wiktoria Ryszka – koło muzyczne przy SP w Stanowicach, op. Beata Babilas

Wyróżnienie

Filip Gorzawski – koło muzyczne przy SP nr 5 w Czerwionce-Leszczynach


Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Jesienne Nastroje”

II miejsce

Aleksandra Duda - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Wyróżnienie

Hanna Paszek - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Zuzanna Okoń - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Kwalifikacja do wystawy

Małgorzata Westwal - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Alicja Skowrońska - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc


Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Byłem, widziałem, zapamiętałem a potem narysowałem”

Kwalifikacja do wystawy

Alicja Skwara - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Hanna Paszek - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc


Festiwal Piosenki Turystycznej

I miejsce

Zespół Akcent - koło muzyczne przy SP w Piecach, op. Karina Marcol

Wyróżnienie

Zespół Takt – koło muzyczne przy SP w Gaszowicach, op. Karina Marcol


XXII Przegląd Pieśni Religijnej Azoty

II miejsce

Zespół SINGERS – koło muzyczne przy ZSP w Szczerbicach, op. Katarzyna BrachaczekKONKURSY POWIATOWE

Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych w Łukowie

I miejsce

Chór GAUDEO – przy SP nr 1 i SP nr 2 w Świerklanach, op. Maria Skrobol

II miejsce

Grupa Taneczna REALISE – przy ZSP w Szczerbicach, op. Marzena Butyłkin

Zespół Akcent - koło muzyczne przy SP w Piecach, op. Karina Marcol

Wyróżnienie

Zespół Mirabelki – koło muzyczne przy SP w Stanowicach, op. Beata Babilas


Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Wyróżnienie

Klaudia Mrochen – koło muzyczne przy SP w Świerklanach, op. Maria Skrobol


Powiatowy Konkurs Plastyczny „Twórczość Stanisława Moniuszki w obrazach”

Nagroda

Jagoda Mitura - koło plastyczne przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Beata Pietrek

Julia Jes - koło plastyczne przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Beata Pietrek

Patrycja Zych - koło plastyczne przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Beata Pietrek

Nina Sobik – koło plastyczne przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Ilona Myszka

Dominika Filipowska - koło plastyczne przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Ilona Myszka

Klaudia Marszołek - koło plastyczne przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Ilona Myszka

Zuzanna Antończyk - koło plastyczne przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Ilona Myszka

Wiktoria Parda - koło plastyczne przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Ilona Myszka

Milena Maniecka - koło plastyczne przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Ilona Myszka

Anna Szczebiot - koło plastyczne przy SP nr 6 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Zuzanna Nowak - koło plastyczne przy SP nr 6 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Hanna Paszek - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Aleksandra Duda - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Maja Garbacz- koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Anna Chryczyk - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Katarzyna Draga - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Kwalifikacja do wystawy

Amelia Wolnik – koło plastyczne przy SP w Palowicach, op. Beata Pietrek

Martyna Babińska - koło plastyczne przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Beata Pietrek

Marta Wącirz - koło plastyczne przy SP nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, op. Beata Pietrek

Wiktoria Macek - koło plastyczne przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Ilona Myszka

Zuzanna Brych - koło plastyczne przy SP nr 1 w Świerklanach, op. Ilona Myszka

Agata Lip – koło plastyczne przy SP nr 8 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Justyna Kuchta - koło plastyczne przy SP nr 6 w Czerwionce-Leszczynach, op. Katarzyna Sienkan-Krząkała

Marta Goszyc – koło plastyczne przy SP nr 4 w Czerwionce-Leszczynach, op. Ewa Bartoszek

Alicja Skwara - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Emilia Chrószcz - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Emilia Holeczki - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc


Powiatowy turniej piłki nożnej

I miejsce

Koło sportowe przy SP nr 2 w Świerklanach, op. Sławomir Sobik


III Festiwal Młodych Talentów „Jesienne impresje muzyczne”

Wyróżnienie

Natalia Bernard i Wiktoria Ryszka – koło muzyczne przy SP w Stanowicach, op. Beata Babilas

Chór LESZCZNKI – koło muzyczne przy SP 1 w Leszczynach, op. Jolanta Sprus


KONKURSY MIEJSKIE, GMINNE, SZKOLNE I INNE

Przegląd Szkolnych Zespołów Kabaretowych – Szkolny Ryjek

I miejsce

Koło teatralne Świetlik przy ZSP w Lyskach, op. Renata Markiewicz


Rejonowy Konkurs Plastyczny „Święta Bożego Narodzenia w moim domu, gminie, regionie – pierwsza gwiazdka”

Nagroda

Natalia Wałach - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Wyróżnienie

Anna Chryczyk - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Maria Lipińska - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Alicja Skwara - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Aleksandra Majer - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc


Rejonowy Konkurs Plastyczny „Święto makówek oczami dzieci”

Nagroda

Maria Koczy - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Marcelina Kania - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Natalia Wałach - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Dominik Żychajło - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Alicja Skwara - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Kinga Szewczyk - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Anna Chryczyk - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Wyróżnienie

Wojciech Bober - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Emilia Holeczki - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Wiktoria Pieda - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Alicja Styrnol - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Agata Kucyniak - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc

Aleksandra Renk - koło plastyczne przy SP w Książenicach, op. Krystyna Szulc


Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Ptaki – nasi skrzydlaci przyjaciele”

II miejsce

Paulina Steuer - koło plastyczne przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

III miejsce

Kacper Sumper - koło plastyczne przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń

Natalia Pielczyk - koło plastyczne przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń


Gminny Konkurs Plastyczny „ Jak walczymy ze smogiem”

I miejsce

Amelia Kowalska - koło plastyczne przy SP w Czernicy, op. Iwona Kwiatoń


Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”

I miejsce

Natalia Mańkowska – koło plastyczno-ceramiczne przy ZSP w Jejkowicach, op. Sylwia Hyla

III miejsce

Paweł Pypeć - koło plastyczno-ceramiczne przy ZSP w Jejkowicach, op. Sylwia Hyla


Konkurs „Światełko odblaskowe”

I miejsce

Sabina Skupień - koło plastyczno-ceramicznego przy ZSP w Jejkowicach, op. Sylwia Hyla