Odwołanie zajęć w dniach 12.03.2020 r. – 25.03.2020 r.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. zajęcia
w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej zostają odwołane.