MFM 2017 Podsumowanie koncertu laureatów.

16 maja 2017 roku w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach zaprezentowali się Laureaci Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego 2017. Koncertowi Laureatów towarzyszyło wręczenie nagród i dyplomów ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Rybniku. Organizatorami Festiwalu są Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej i Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Festiwal odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Rybnickiego Damiana Mrowca. Starosta osobiście wręczał nagrody i dyplomy wszystkim laureatom. Na koncercie gościli również wicestarosta Marek Profaska, Grzegorz Potysz - kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia w Starostwie Rybnickim a także władze Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny: Burmistrz Wiesław Janiszewski, Bernard Strzoda – przewodniczący Rady Miejskiej, Aleksandra Chudzik – Pełnomocnik ds. społecznych oraz Stefania Szyp – radna miejska.

W przesłuchaniach festiwalowych, które odbyły się 4 i 5 kwietnia uczestniczyło 220 wykonawców, w tym zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, wokalno-ruchowe, instrumentalne oraz soliści i duety. Uczestników oceniało jury w składzie: Stefania Szyp, Katarzyna Wuwer i Janina Wystub. Członkowie jury podkreślili wysoki poziom artystyczny prezentacji festiwalowych. Zasadniczym celem Festiwalu skierowanego do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek oświaty i kultury, była prezentacja amatorskiego ruchu muzycznego. Laureatom i ich opiekunom gratulujemy i już teraz zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku.

20170516_1210001jpg

Organizatorzy pragną podziękować przedstawicielom lokalnych mediów za zainteresowanie imprezą. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia festiwalu.