Mały OKR 2018


POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

"MAŁY OKR 2018"

 

REGULAMIN

karta zgłoszenia do pobrania na podstronie
IMPREZY I DOKUMENTY

ORGANIZATOR:

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce - Leszczynach

WSPÓŁORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce - Leszczynach

 

I. CELE KONKURSU:

 1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.

 2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.

 3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.

 4. Poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku.

 5. Przygotowanie do późniejszego uczestnictwa w OKR.

  II. ZASADY ORGANIZACYJNE:

  Powiatowy Konkurs Recytatorski „MAŁY OKR 2018” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI, uczniów szkół podstawowych z klas VII i uczniów gimnazjów oraz wychowanków placówek oświatowych i ośrodków kultury powiatu rybnickiego.

  Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. klasy IV – VI szkoły podstawowej,

 2. klasy VII i gimnazjaliści

  Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru odpowiadającego założeniom wybranej kategorii konkursowej.

  Każdą placówkę może reprezentować dwóch uczestników w każdej kategorii. Organizator eliminacji powiatowych może podjąć decyzję o zmianie wysokości limitów kwalifikacyjnych.

  Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres popp@powiatrybnicki.pl

  lub faxem  324311201.

  Wszelkie informacje pod numerem tel. 504820447

   

   Szczegółowe informacje na temat Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2018” będą na bieżąco umieszczane na stronie http://www.popp-powiatrybnicki.pl/

  Przesłuchania etapu powiatowego odbędą się

  14 marca 2018 r. (środa) godz. 930 (dla gminy i miasta CZERWIONKA-LESZCZYNY)

  15 marca 2018 r. (czwartek) godz. 930 (dla pozostałych gmin POWIATU RYBNICKIEGO)  

             

  Termin zgłoszeń upływa 6 marca 2018r.

  Miejsce przesłuchań:

  Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 2.

   

  Do etapu regionalnego zakwalifikowana zostaje 1 osoba z każdej kategorii wiekowej reprezentująca powiat rybnicki oraz 1 osoba z każdej kategorii wiekowej reprezentująca miasto Czerwionka-Leszczyny.

   

  III. ZASADY PROGRAMOWE

   

  W ramach Konkursu Recytatorskiego "Mały OKR 2018" odbędzie się:

   

  Turniej RECYTATORSKI – uczestnicy prezentują utwory o dowolnej tematyce:

  a) klasy IV – VI – recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 5 minut łącznie,

  b) klasy VII, gimnazjum - recytacja 1 utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy – do 7 minut łącznie.

  Turniej WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

  - repertuar dowolny (wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów), dowolna forma prezentacji (teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem) – całkowity czas prezentacji do 7 minut.

  Turniej POEZJA ŚPIEWANAklasy VII i gimnazjum.

  1. Wykonawca jest solistą.

  2. Repertuar obejmuje 2 utwory śpiewane oraz 1 utwór recytowany

  3.  W ramach repertuaru śpiewanego wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej.

  4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 1 utwór śpiewany, 1 recytowany i ewentualnie jako drugi    śpiewany utwór z tekstem własnym. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 8 minut.

  5.  Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

  Wszyscy uczestnicy mają obowiązek wzajemnego oglądania prezentacji.

   

   IV. OCENA PREZENTACJI:

  1. Oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatora.

  2. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów:

  a) dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika, jego wieku, itd.),

  b) interpretacja utworów (kultura słowa - m.in. dykcja, emisja, ekspresja),

  c) ogólny wyraz artystyczny.

  3. W turnieju „Wywiedzione ze słowa” jury uwzględnia ponadto:

  a) celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii, rekwizytu) wspomagających interpretację,

  b) kompozycję sceniczną prezentacji.

  4. W turnieju poezji śpiewanej jury uwzględnia ponadto:

  a) zgodność muzyki z charakterem wiersza

  b) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy

  5. Decyzja jury jest ostateczna.

   

  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

   Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów.

   

  VI. UWAGA

  Zapraszamy uczestników tegorocznych eliminacji powiatowych wraz z opiekunami, na warsztaty recytatorskie, które odbędą się 28 lutego (środa)  o godz.8.30.- 13.00. – dla szkół podstawowych kl.IV-VI , o godz. 13.00.- 15.00. dla klas VII i gimnazjum w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce – Leszczynach, ul. Wolności 2. W trakcie warsztatów młodzież pozna tajniki mowy scenicznej, interpretacji tekstu. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość pracy nad wcześniej wybranym tekstem, który będą prezentować podczas eliminacji.

  Prowadzenie warsztatów - Izabela Karwot - instruktor i reżyser teatralny, animator kultury. Prowadzi grupy teatralne w Rybnickim Centrum Kultury i DK Boguszowice. Jest jurorem festiwali i przeglądów teatralnych.

  Zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres popp@powiatrybnicki.pl  do 23 lutego 2018.

  Wszelkie informacje pod numerem telefonu 504820447 oraz na stronie internetowej

  www.popp-powiatrybnicki.pl