Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2019

„Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2019”

 

pod honorowym patronatem

Starosty Powiatu Rybnickiego

Damiana Mrowca

 Organizatorzy:

 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

 

R e g u l a m i n

 

Cele festiwalu 

Młodzieżowy Festiwal Muzyczny jest imprezą pozwalającą przedstawić dorobek artystyczny szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie edukacji muzycznej. Stwarza okazję do wymiany doświadczeń, konsultacji oraz wytyczenia perspektyw dla rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego w środowisku szkolnym. Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek oświatowych i kulturalnych 

Kategorie wykonawcze:  

·         zespoły wokalne,                            

·         zespoły wokalno-instrumentalne,

·         soliści, duety

·         zespoły instrumentalne

·         zespoły wokalno-ruchowe

 

Uczestnicy przedstawiają 1 utwór (dopuszcza się wiązankę utworów). Preferowany jest repertuar w języku polskim. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

W kategorii soliści i duety placówka może przysłać max. 3 zgłoszenia. 

Warunki uczestnictwa:

 

-         uczestnicy zgłaszają się do organizatora na 30 min. przed planowanym występem,

-         uczestnicy przygotowują nagrania akompaniamentu w formacie mp3 wraz z opisem (wykonawca i numer utworu).

-         uczestnicy zaplanowani na dany blok godzinowy wzajemnie oglądają swoje występy

 

Sprawy organizacyjne 

Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

Kryteria oceny: dobór repertuaru (dostosowanie repertuaru do wieku i umiejętności uczestników), intonacja, interpretacja, technika wykonania, ogólny wyraz artystyczny.

Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznego zakwalifikowania zespołu do danej kategorii. Jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

Festiwal ma charakter otwarty z udziałem publiczności,

Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie pod warunkiem prawidłowego zgłoszenia zapotrzebowania. Dostępny będzie również fortepian elektroniczny.

 


 
Terminarz festiwalu 


Przesłuchania odbędą się 2,3,4 kwietnia 2019r.
od godz. 900 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36A.           

Koncert Laureatów: 24 kwietnia 2019r. o godz.1000 - ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród. Koncert odbędzie się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, ul.3 Maja 36A.

                                                                         

Laureaci zobowiązani są do uczestnictwa w Koncercie Finałowym.

 

Zgłoszenia prosimy przesłać do 22 marca 2019r. na adres e-mail: popp@powiatrybnicki.pl

 

Termin i kolejność przesłuchań oraz lista laureatów zamieszczone będą na stronie internetowej http://www.popp-powiatrybnicki.pl

 

Szczegółowe informacje na temat festiwalu na stronie internetowej oraz pod numerem telefonu 504 820 447.

 

Informacje dodatkowe

 

Uczestnicy dostarczają pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych najpóźniej podczas rejestracji przyjazdu na przesłuchania.