Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2018

„Młodzieżowy Festiwal Muzyczny 2018”


 

pod honorowym patronatem

Starosty Powiatu Rybnickiego

Damiana Mrowca

 

Organizatorzy: 

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

 

 

R e g u l a m i n

 Karta zgłoszenia do pobrania na podstronie IMPREZY I DOKUMENTYCele festiwalu 

Młodzieżowy Festiwal Muzyczny jest imprezą pozwalającą przedstawić dorobek artystyczny szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych w zakresie edukacji muzycznej. Stwarza okazję do wymiany doświadczeń, konsultacji oraz wytyczenia perspektyw dla rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego w środowisku szkolnym. Festiwal skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych i kulturalnych 

Kategorie wykonawcze:  

 • zespoły wokalne,                            

 • zespoły wokalno-instrumentalne,

 • soliści, duety

 • zespoły instrumentalne

 • zespoły wokalno-ruchowe

   

  Każdy z wykonawców przedstawia dwa utwory (w kategorii: zespoły wokalno-ruchowe dopuszcza się 1 wiązankę utworów). Preferowany jest repertuar w języku polskim. Dopuszcza się wykonanie jednego utworu w języku obcym. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

  W kategorii soliści i duety każdy opiekun może ze swojej placówki przysłać max. 3 zgłoszenia.

  W przypadku dużej ilości zgłoszeń komisja zastrzega sobie prawo wyboru jednego utworu.

   

  Sprawy organizacyjne 

  Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

  Kryteria oceny: dobór repertuaru (dostosowanie repertuaru do wieku i umiejętności uczestników), intonacja, interpretacja, technika wykonania, ogólny wyraz artystyczny.

  Komisja zastrzega sobie prawo ostatecznego zakwalifikowania zespołu do danej kategorii. Jej decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

  Festiwal ma charakter otwarty z udziałem publiczności,

 


Terminarz festiwalu  

Przesłuchania odbędą się 4,5,6 kwietnia 2018r. od godz. 900 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3 Maja 36A.           

Koncert Laureatów: 26 kwietnia 2018r. o godz.1000 - ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród. Koncert odbędzie się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, ul.3 Maja 36A.                                                                         

Laureaci zobowiązani są do uczestnictwa w Koncercie Finałowym.  

Zgłoszenia prosimy przesłać do 19 marca 2018r. na adres e-mail: popp@powiatrybnicki.pl lub faksem: 32 43 11 201 

Termin i kolejność przesłuchań oraz lista laureatów zamieszczone będą na stronie internetowej http://www.popp-powiatrybnicki.pl 

Szczegółowe informacje na temat festiwalu na stronie internetowej oraz pod numerem telefonu 504 820 447.

 

Warunki uczestnictwa:  

 • uczestnicy zgłaszają się do organizatora na 30 min. przed planowanym występem,

 • uczestnicy przygotowują nagrania akompaniamentu na płycie CD audio lub mp3 wraz z opisem (wykonawca i numer utworu).

 • uczestnicy zaplanowani na dany blok godzinowy wzajemnie oglądają swoje występy

   

   

  Informacje dodatkowe 

  Organizatorzy zapewniają uczestnikom festiwalu fortepian elektroniczny.